Zinvolle ratelslang

Inbraken zijn helaas aan de orde van de dag. Maar bij mij zal dat niet gebeuren want ik heb voetangels en klemmen achter alle ramen, een alarmsysteem dat afgaat wanneer iemand zonder mijn permissie het grind doet kraken, een afsluitbare insteekcylindergrendel op alle deuren en een ratelslang in de juwelendoos van mijn vrouw. Alleen een ratelslang, geen juwelen. Die heb ik op een geheime plaats in het buitenland begraven. Als we naar een verjaardag moeten of zo, wip ik even de grens over om een paar kettingen en oorijzers te halen. 's Avonds breng ik ze dan weer terug.

Dit systeem bevalt mij heel goed. Vroeger hadden we ook een bordje "Hoedt u voor den hond' maar dat gaf verwarring. De inbrekers belden aan om te vragen wat voor soort hond het was en dan moest ik toegeven dat hij minder gevaarlijk was dan hij eruit zag. Ik heb dat bordje dus weggehaald. Wel heb ik mijn hond nu zo getraind dat hij 's nachts regelmatig gemene, grommende geluiden maakt en dan laat ik het verder aan de fantasie van de inbrekers over.

Je moet gewoon wat aan preventie doen. Verder zijn we natuurlijk zwaar verzekerd. Zo zwaar dat ik me wel eens afvraag hoeveel inbrekers er nodig zijn om het alsmaar oplopende premiebedrag weg te slepen maar dat zijn geen serieuze overwegingen. Je moet nu eenmaal verzekerd zijn. En dan moet je weer extra preventieve maatregelen treffen, anders wordt de schade nog niet vergoed. Dat van die ratelslang bijvoorbeeld, dat staat gewoon in de polis. Als ik die niet in de juwelendoos doe en de doos op een in het oog vallende plaats zet, met het sleuteltje erbij, dan betalen ze niet uit. Ik heb wel eens gevraagd of dat ook geldt als de inbrekers van alles en nog wat meenemen maar de doos gewoon laten staan, bijvoorbeeld omdat ze denken dat we daar de kousen in bewaren die gestopt moeten worden, maar dat schijnt niets uit te maken. Waar het om gaat is of zo'n slang in de juwelendoos "niet geheel zonder zin' is. Nou ja, niet geheel zonder zin, dat kan je ook weer niet zeggen. Want als ze de doos openmaken worden ze behoorlijk gebeten natuurlijk en dan zijn ze meteen weg.

Vorige week heb ik nog op aanraden van onze verzekeraar - dit is geen verplichting maar ik heb het toch gedaan - op de doos met een gouden stift "juwelen' geschreven. En hij staat gewoon in de huiskamer. Je moet zo'n verzekeringspolis heel nauwkeurig lezen. Precies doen wat er staat, anders loop je het gevaar dat er niets wordt uitgekeerd. Laatst was er bij de Hoge Raad weer zo'n geval. Het ging om de eigenaar van een modehuis in Rotterdam. Die had wel een adder in de kassa gedaan, zoals voorgeschreven, maar toen had hij weer verzuimd de achterdeur van een afsluitbare insteekcylindergrendel te voorzien. En dat stond ook in de polis. In plaats daarvan had hij gewoon zo'n schuifje, dat je heen en weer doet, zoals wij vroeger ook hadden. Het zijn krengen, want als de deur even krom trekt krijg je zo'n schuif nauwelijks open, maar als inbraakpreventie is het toch onvoldoende.

Nu waren de inbrekers bij het modehuis niet door de achterdeur maar door de voordeur binnengekomen, dus je zou zeggen: wat maakt het nou uit dat die grendel ontbrak? Toch werd het modehuis door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De inbrekers waren namelijk met de gestolen spullen door de achterdeur naar buiten gegaan. En dat zou misschien niet zo makkelijk zijn gegaan als er een insteekcylindergrendel was geweest. Dan hadden ze moeten breken, door het raam moeten klimmen of weer door de voordeur naar buiten moeten gaan en dan was de kans op betrapping groter geweest. Volgens de Hoge Raad had het hof, door te zeggen dat de afsluitbare cylindergrendel "niet geheel zonder zin was', tot uitdrukking willen brengen dat daarvan "enig nut mocht worden verwacht' en dat was - vond de Hoge Raad - geen gekke gedachte. En dit bracht weer mee dat de verzekeraar in redelijkheid een beroep mocht doen op de clausule in de verzekeringspolis, waarin die cylindergrendel werd voorgeschreven. Bij nader inzien geloof ik toch dat ik in mijn geval verkeerd ben voorgelicht. De verzekeraar heeft teveel naar zich toegerekend. Want als de inbrekers bij mij binnenkomen en niet in de juwelendoos kijken - bij het modehuis hadden ze ook niet in de kassa gekeken - dan maakt het niets uit of die slang er nu in zit of niet. Die is dan geheel zonder zin. In de vertaling van de Hoge Raad: daarvan mag dan geen enkel nut worden verwacht. Ik moet dus hopen dat ze kijken. Of juist niet?

Dit is een causaliteitsvraag waar ik niet goed uitkom. Ik moet er nog eens over nadenken. Dan nog eens met mijn verzekeraar overleggen. Het resultaat zal wel zijn dat ik een videocamera moet aanbrengen die vastlegt of de inbrekers nu kijken of niet.