Vrouwen vinden overheidswerk saai

DEN HAAG, 9 JULI. Oninteressant werk of geringe loopbaanmogelijkheden zijn voor vrouwen de belangrijkste redenen hun baan bij de overheid op te zeggen.

Het ontbreken van kinderopvang of het ontbreken van voldoende mogelijkheden voor deeltijdwerk speelt verassend genoeg een kleinere rol. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door het IVA-Tilburg in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken. In 1991 vertrok bij de rijksoverheid 16,5 procent van de vrouwen tegen slechts 9,0 procent van de mannen. De onderzoekers adviseren het personeelsbeleid en het "positieve actie beleid' beter te integreren en meer te delegeren naar afdelingshoofden. In 1995 moet 30 procent van het totale personeelsbestand van de rijksoverheid uit vrouwen bestaan en moeten de hogere functies voor 20 procent door vrouwen vervuld worden. Nu is dat laatste percentage slechts 15,7 procent.