"Schiphol voert fraude-gevoelige tourniquets in'

AMSTERDAM, 8 JULI. De tourniquets die vanaf 1 december op Schiphol tijdelijk de paspoortcontrole voor reizigers uit en naar de Schengen-landen vervangen, zijn fraudegevoelig. Dat zegt marketing-manager T. van Heijningen Schiphol. Het systeem kost volgens hem zo'n 100 miljoen gulden en vergt 80 man extra bewakingspersoneel.

Om passagiers uit de EG-landen de mogelijkheid te bieden zonder paspoortcontrole te reizen binnen de EG, wordt Schiphol ingrijpend verbouwd. In december 1995 zal de hal van de luchthaven in tweeën worden gedeeld. Passagiers uit EG-landen worden dan gescheiden van passagiers uit andere landen. Maar eind dit jaar moet er al vrij verkeer zijn van personen tussen de zes Schengen-landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje en de Benelux-landen). Schiphol is daar nog niet op ingesteld. Op verzoek van het ministerie van justitie heeft de luchthaven nu een "procedurele oplossing' bedacht, een speciale in- en uitstapkaart.

Passagiers die vanaf Schiphol naar een van de Schengen-landen vertrekken, kunnen volstaan met het tonen van een geldig ticket. Passagiers die vanuit een Schengen-land op de luchthaven aankomen, krijgen bij het uitstappen een "chipkaart'. Met die kaart moeten ze binnen een bepaalde tijd Nederland in via één speciale tourniquet.

“Onbegrijpelijk dat een fraudegevoelig systeem als dit internationaal is geaccepteerd”, zegt Van Heijningen. Passagiers uit de Schengen-landen bevinden zich enige tijd in dezelfde ruimte met de overige passagiers. “Het is niet ondenkbeeldig dat zo'n chipkaart aan derden wordt overgedragen,” zegt Van Heijningen.

De Koninklijke Marechaussee zal tweehonderd man inzetten om het tourniquet-systeem te controleren. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee verwacht dat er steekproefsgewijs gaat worden gecontroleerd. Om het risico van uitwisseling te verkleinen zal de chipkaart - zo groot als een bankpasje - een opvallende kleur krijgen.

Van Heijningen zegt niet te begrijpen waarom de paspoortcontrole op de luchthaven niet nog twee jaar kan blijven bestaan. “Het gaat om het principe”, zegt J. Hogenbirk van de directie vreemdelingenzaken van Justitie. “We hebben ons nu eenmaal internationaal verplicht open grenzen te hebben.”

Van Heijningen schat de kosten van deze maatregel op 100 miljoen gulden. Als over twee jaar de verbouwing gereed is, worden de tourniquets weer verwijderd.