Scharping wil Duitse deelname gewapende VN-acties

BONN, 9 JULI. De nieuwe SPD-voorzitter, Rudolf Scharping, wil dat Duitse troepen ook moeten kunnen deelnemen aan gewapende VN-acties buiten het NAVO-gebied. Scharping wil zijn partij op het komende najaarscongres voorstellen in te stemmen met Duitse deelneming aan alle operaties van de VN om vrede af te dwingen. De SPD-leider, die najaar '94 de SPD-kanselierskandidaat in de Bondsdagverkiezingen wil zijn, bepleit deze koerswijziging vandaag in een vraaggesprek met de Süddeutsche Zeitung.

Scharping, premier in de deelstaat Rijnland-Palts en vorige maand door een partijcongres met bijna 80 procent van de stemmen als SPD-partijvoorzitter gekozen, erkent dat kanselier Helmut Kohls CDU van de zogenoemde out-of-area-kwestie volgend jaar anders wel eens een belangrijk verkiezingsthema zou kunnen maken. Hij ontkent niet dat deze kwestie mede-beslissend is voor de vraag of het verenigde Duitsland op het terrein van de buitenlandse politiek “competent” is en of het zonder voorwaarden kan voldoen aan zijn plichten als lid van de VN (en als kandidaat voor een vaste plaats in de Veiligheidsraad).

Scharping wil in de toekomst ook akkoord gaan met de inzet van Duitse soldaten bij vredesafdwingende VN-acties, op voorwaarde dat per geval wordt beslist en dat in alle gevallen een meerderheid van de Bondsdag instemt. “Over de vraag welke meerderheid (een eenvoudige of een gekwalificeerde, red.) moet consensus te vinden zijn”, zegt hij in het vraaggesprek.

De oppositionele SPD wilde totnutoe niet méér toestaan dan Duitse militaire deelneming aan humanitaire VN-acties of hulp bij natuurcatastrofes. Tegen recente verdergaande besluiten van de Duitse regering heeft zij - voorshands vruchteloos - grondwettelijk bezwaar gemaakt bij het Constitutionele hof in Karlsruhe. Dat gold bijvoorbeeld voor deelneming, met een fregat en in AWACS-waarnemingsvliegtuigen, aan VN-controles op de naleving van het wapenembargo jegens de strijdende partijen in het vroegere Joegoslavië en de VN-operatie in Somalië.

De in april afgetreden SPD-voorzitter Björn Engholm had vorige zomer met zijn zogeheten initiatief van de Petersberg (bij Bonn) al geprobeerd zijn partij in deze hevig omstreden zaak in beweging te krijgen, maar heeft daarmee vorig najaar een blauwtje gelopen bij een partijcongres in Bonn. Dat Scharping beseft dat hij voor zijn hernieuwde poging de volle steun van zijn partij nodig heeft als partijvoorzitter en toekomstig lijsttrekker blijkt uit zijn mededeling dat hij - hoewel hij net gekozen is - een herbevestiging van zijn SPD-voorzitterschap wenst door een stemming op het november-congres in Wiesbaden.