Psychiatrie

DEN HAAG, 9 JULI. De rechtspositie van patiënten die gedwongen worden opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen en andere instellingen wordt verbeterd.

Het gaat daarbij onder andere om de verplichting tot het instellen van een klachtencommissie en het geven van inzagerecht in het eigen dossier. Het kabinet heeft deze veranderingen gisteren vastgelegd in een serie Algemene Maatregelen van Bestuur, die worden opgenomen in de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen. De wet BOPZ, die eerder dit jaar door het parlement is aangenomen, vervangt de Krankzinnigenwet uit 1884.