Pensioenfondsen dreigen Wallage

DEN HAAG, 9 JULI. De bedrijfspensioenfondsen overwegen naar de rechter te stappen om de regeling die staatssecretaris Wallage (sociale zaken) voor de chronisch zieken deze week heeft getroffen, ongedaan te maken.

De pensioenfondsen zijn het er volstrekt mee oneens dat zij moeten meebetalen aan een waarborgfonds voor particulier verzekeraars. Dit fonds is bestemd om de verzekering voor afgekeurde, chronisch zieke werknemers die individueel verzekerd zijn, uit te betalen. Wallage heeft deze week aangekondigd dat hij alle verzekeraars en ook de pensioenfondsen wettelijk zal dwingen aan dit waarborgfonds mee te betalen. De fondsen zijn verplicht de 2,5 miljoen werknemers die via hen tegen arbeidsongeschiktheid zijn bijverzekerd straks een solidariteitsheffing te vragen.

“Wij laten niet over ons lopen”, zei voorzitter G.W.M. van Kouwen, voorzitter van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen vanmiddag. Al eerder protesteerden de fondsen tegen de wettelijke verplichting voor het waarborgfonds. Wallage nam dit besluit op aandringen van de verzekeraars, zonder overleg met de pensioenfondsen. Met de aankondiging van het waarborgfonds wist de staatssecretaris de Eerste Kamer zover te krijgen dat zij met de WAO-voorstellen van het kabinet instemde.

De pensioenfondsen wijzen erop dat zij nu gedwongen worden mee te doen aan een regeling waarvan ze niet kunnen profiteren. Zij mogen alleen collectieve verzekeringen afsluiten. Chronisch zieke werknemers zitten daar al in opgenomen. Door via de solidariteitsheffing nog eens te betalen voor een probleem van de verzekeraars worden de werknemers tot dubbele solidariteit gedwongen, aldus de pensioenfondsen.