Ontsmettingsmiddel in bollen toegestaan

DEN HAAG, 9 JULI. Bollentelers mogen weer gebruik maken van het chemisch grondontsmettingsmiddel metam-natrium.

Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft het verbod vernietigd dat minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) 1 juli vorig jaar instelde na een onderzoek van het TNO. Uit dat onderzoek bleek dat werknemers in de bollenteelt aan een hoeveelheid metam-natrium werden blootgesteld die tot 35 keer hoger lag dan wettelijk was toegestaan. Enkele fabrikanten en groothandels gingen tegen de beslissing in beroep bij het college. Deze heeft het verbod vernietigd omdat het TNO-onderzoek onvoldoende aantoont dat het gebruik van metam-natrium schadelijk is.