Onenigheid over kosten tribunaal VN

DEN HAAG, 9 juli. Nederland en de Verenigde Naties zijn het nog niet eens over de vraag wie de kosten moet dragen voor het VN-oorlogstribunaal waar oorlogsmisdadigers uit ex-Joegoslavie moeten worden berecht. Nederland vindt dat de VN de meeste kosten moet betalen omdat het een VN-tribunaal is, maar de VN zijn van mening dat Nederland als vestigingsland voor de enige tientallen miljoenen guldens moet opdraaien.

De Veiligheidsraad van de VN heeft Nederland aangewezen als gastland voor het VN-tribunaal. Er is nog geen gebouw aangewezen voor de elf rechters en ruim driehonderd medewerkers maar het is, aldus een woordvoerder Buitenlandse Zaken, wel de bedoeling dat de rechters voor het eind van het jaar met het werk beginnen. Er is een jaarlijks bedrag voor tribunaal nodig en een eenmalig bedrag voor de verbouwing van pand. Het kan in ieder geval niet worden ondergebracht in het Vredespaleis omdat het te klein is. Nederland is bereid te zorgen voor de beveiliging, maar voelt niets voor de andere kosten. Eventueel wil Nederland het bedrag voor de verbouwing voorschieten aan de VN, met de garantie dat dit wordt terugbetaald. De onderhandelingen over de precieze bedragen zijn nog in een beginstadium.