Nieuw hoogterecord beurskoersen; Beleggers zien ondanks sombere cijfers licht in de tunnel

AMSTERDAM, 9 JULI. Terwijl de werkloosheid omhoog schiet en de bedrijfswinsten afkalven, boeken de aandelenkoersen op de Europese effectenbeurzen hoogterecord op hoogterecord. Hoewel het einde van de huidige economische malaise volgens de cijfers nog lang niet in zicht is, zien beleggers nu licht aan het eind van de tunnel.

In Nederland, Zwitserland, Zweden en Noorwegen sloten de beurzen op een hoogterecord aller tijden, terwijl in Frankfurt de Dax-index met een winst van bijna 4 procent naar de hoogste stand van dit jaar schoot. Vanmorgen nam de EOE-index van de dertig grootste beursfondsen ondanks slecht bedrijfsnieuws van Océ de barrière van 335 punten en bereikte een nieuw all time high.

Analist R. Radelaar van CLN Oyens van Eeghen (een dochter van Credit Lyonnais Bank Nederland) trekt een parallel met de reeks beursrecords die in 1991 op Wall Street werden geboekt. Beleggers kochten toen massaal Amerikaanse aandelen terwijl de Amerikaanse economie afgleed naar een recessie en de werkloosheid steeds verder toenam. “Net als nu in Europa waren de voortdurende renteverlagingen in de VS toen de belangrijkste reden voor de kooplust van beleggers”, zegt Radelaar.

Het gaat met een aantal belangrijke economische indicatoren de goede kant uit, zo vinden beleggers. De renteverlaging door de Bundesbank, vorige week, is een van die gunstige signalen, in combinatie met een minder snel verwachte groei van de geldhoeveelheid in Duitsland, een belangrijke graadmeter voor de inflatie. Daar komt de stijging van de dollar nog bij. Beleggers die de afgelopen maanden aandelen hebben gekocht willen die niet verkopen omdat ze denken dat het economisch herstel nadert. Kooporders veroorzaken daardoor in de "lege' zomerbeurs forse koersstijgingen.

Volgens drs. F. Hoogendijk, hoofd strategie van Mees Pierson, zijn de Amerikaanse pensioenfondsen die op het moment massaal investeren in Europa ook value investors. Zij kopen bijvoorbeeld aandelen DSM (vanmorgen 95,40 gulden) als lange termijnbelegging. De redenering is dat de onderliggende waarde van een aandeel DSM (berekend door het eigen vermogen te delen door het aantal aandelen) circa 120 gulden is. Als de economie zich herstelt zal de koers van fondsen als DSM weer in de richting van deze "boekwaarde' stijgen, een winst van ten minste dertig gulden.

Institutionele beleggers hebben bovendien de beschikking over zeer ruime liquide middelen die dit jaar nog in effecten moeten worden belegd. De Nederlandse instituten hebben de eerste zes maanden van 1993, onder invloed van de dalende rente, massaal obligaties gekocht. Die koers-rally bij de obligaties is nu tot staan gebracht, dus richten de instituten nu hun belangstelling automatisch op aandelen. Ook de Amerikaanse instituten, die met hun aankopen de koersen op Wall Street dit jaar tot vlak bij een historisch hoogtepunt hebben opgestuwd, richten hun blik op Europa. Vooral landen met veel internationaal opererende bedrijven (Zwitserland, Nederland, Duitsland), die hun inkomsten krijgen in dollars, staan op het boodschappenlijstje van de Amerikanen. Hoewel de conjuncturele ontwikkeling in deze landen ongunstig is, staat de hogere dollar toch garant voor hogere bedrijfswinsten van Europese internationals.

Het optimisme van beleggers wordt tevens gevoed door de saneringsgolf die op het moment door het bedrijfsleven rolt, zo meent drs. F.L. Kusse, hoofd beleggingsresearch van ABN Amro. Het schrappen van banen heeft immers gunstige gevolgen voor de bedrijfsresultaten. Toch plaatsen analisten ook kanttekeningen bij de forse koerswinsten, vooral bij die van de cyclische fondsen. Hoogendijk van Mees Pierson betwijfelt of de winsten houdbaar zijn wat betreft de cyclische waarden. Hij wijst er op dat de stijging mede wordt gedragen door defensieve waarden (voeding, uitgevers, banken en verzekeraars) die samen circa zeventig procent van de beweging van de EOE-index bepalen. Hoogendijk haalt in herinnering dat de aandelenkoersen vorig jaar aan het begin van de zomer eveneens piekten. Toen het verwachte economische herstel uitbleef moesten vooral de cyclische waarden het in de herfst van 1992 zwaar ontgelden.