Molukkers in kerk na uitzetting

VUGHT, 9 JULI. De drie Molukse gezinnen, die gisteren uit vier wisselwoningen in het woonoord Lunetten in Vught zijn gezet, hebben onderdak gekregen in een lokaal van de enige nog overgebleven oude barak, waarin tevens de Nederlands Hervormde Kerk is gevestigd.

Ze weigeren naar de voor hen gebouwde nieuwe huizen in het woonoord te gaan mits er drie eisen worden ingewilligd. Deze zijn dat de drie huizen vallen onder de staat en niet onder de gemeentelijke woningvereniging; dit omdat ze menen dan hun militaire status te behouden. Verder dat ze vrijgesteld worden van het betalen van woonkosten en dat hen een smartegeld van ongeveer een half miljoen gulden per oud-KNIL-ler wordt uitgekeerd. Dit heeft gisteren woordvoerster L. Narasany, dochter van een van de drie oud-KNIL-militairen, gezegd.

Volgens haar bestaat er tussen de drie en de staat nog altijd een verbintenis die inhoudt dat ze in 1951 na hun aankomst in Nederland zouden worden opgenomen in de Koninklijke Landmacht. “Die afspraken zijn geschonden; deze uitzetting beschouwen onze ouders daarom des te meer als stank voor dank”.

Volgens Nasarany hebben de ouders hun huisvesting in Vught in het voormalige Duitse concentratiekamp ervaren als een dumping', die traumatisch zou zijn geweest omdat ze als KNIL-soldaten tijdens de oorlog met Japan in een Japans concentratiekamp hebben gezeten. Vervolgens, aldus Nasarany, heeft de staat tweeënveertig jaar niet meer naar hen omgekeken totdat ze twee jaar geleden onder morele druk werden gezet om het contract voor de nieuwbouw te ondertekenen. “Als er één gezin was dat niet zou tekenen, dan zou de hele nieuwbouw niet zijn doorgegaan. Die renovatie is onze ouders opgedrongen en nu het eenmaal zover is moeten ze de woonkosten gaan betalen, hoewel de staat zich verbonden heeft voor hen op te komen”, aldus Nasarany. Ze zal namens de drie oud-KNIL-militairen een beroep doen op koningin Beatrix zodat die minister d'Ancona (WVC) en minister Ter Beek (defensie) kan laten weten dit onrecht niet te accepteren.

Burgemeester mr. G.J. de Graaf van Vught zei gisteren dat de voor de drie gezinnen bestemde nieuwbouwwoningen snel moeten worden betrokken omdat ze anders naar andere gegadigden gaan. Voor Lunetten zou een wachtlijst bestaan.