Minister smeekt om huisvesting van asielzoekers

DEN HAAG, 9 JULI. Minister d'Ancona (WVC) heeft gisteravond voor de televisie de gemeenten opgeroepen onderdak te verlenen aan gestrande asielzoekers. Er is een noodsituatie ontstaan omdat de opvangcentra voor asielzoekers overvol zijn geraakt. Volgens Vluchtelingenwerk staan op de lijsten van de Vreemdelingendienst zo'n vijfhonderd asielzoekers die in de afgelopen weken zijn geweigerd. Zij zijn ondergebracht in pensions en hotels.

Doordat zij niet meer worden geaccepteerd zijn asielzoekers gedwongen te zwerven en in de open lucht de nacht door te brengen. De Nationale Woning Raad (NWR) stelt voor duizend noodwoningen te bouwen voor de opvang. De woningen kunnen binnen 40 uur worden opgebouwd, volgens directeur N. van Velsen. Minister Ter Beek (defensie) heeft tenten toegezegd, die volgens verantwoordelijk minister d'Ancona zo snel mogelijk moeten worden geplaatst.

Onduidelijk is hoeveel asielzoekers zullen worden opgevangen in de tenten en kazernes. Het ministerie van defensie is nog bezig geschikte locaties te vinden. De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) schat dat er gisteren en eergisteren ongeveer honderdzestig asielzoekers zijn geweigerd.

De afgewezenen hebben vannacht in de open lucht, bij het Leger des Heils en bij medewerkers van Vluchtelingenwerk geslapen. Verder konden asielzoekers die geweigerd zijn in de opvangcentra in Zeewolde en Nijeveen in bussen slapen die door Vluchtelingenwerk Nederland waren gehuurd.

De organisatie noemt het “een schandaal dat asielzoekers in de open lucht moeten slapen”. Vluchtelingenwerk blijft asielzoekers sturen naar de opvangcentra, omdat de organisatie het niet als haar taak ziet de vluchtelingen zelf op te vangen. Bovendien wil Vluchtelingenwerk dat de asielzoekers worden geregistreerd, zodat hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Justitie heeft meegedeeld dat asielzoekers die niet worden opgevangen een stempel van de Vreemdelingendienst in hun paspoort krijgen, zodat ze niet illegaal in Nederland verblijven. Met dat stempel kunnen ze aantonen dat ze een asielverzoek willen indienen, aldus een woordvoerder van Justitie.

d'Ancona deed haar oproep aan de gemeenten nadat de COA woensdag het besluit had genomen geen asielzoekers meer op te nemen in de opvangcentra omdat zij vol zijn. Normaal gesproken wordt er dan voor de gestrande asielzoekers onderdak gezocht in hotels, pensions en kampeerboerderijen, maar door de vakantiedrukte zijn er nu geen kamers beschikbaar.

Er wordt vandaag een spoedberaad gehouden tussen het ministerie van WVC en de Centrale Opvang Asielzoekers om te zien welke noodvoorzienigen nog kunnen worden getroffen. Daarbij wordt gedacht aan noodbedden in de opvangcentra en caravans, die de COA zou kunnen inzetten.

De problemen bij de opvang worden veroorzaakt door de slechte doorstroming van verblijfsgerechtigden van de Regionale Opvangcentra Asielzoekers (ROA) naar de reguliere woningmarkt.

Pag 3: "De overheid moet beter anticiperen'

Het kabinet heeft op 6 maart van dit jaar een akkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin van de gemeenten een extra inspanning wordt gevraagd om binnen één jaar woningen beschikbaar te stellen voor 30.000 verblijfsgerechtigden. Die extra inspanning komt boven op de gewone taakstelling aan gemeenten om op elke 1.000 inwoners twee vluchtelingen te plaatsen.

Sinds 1988 zijn er 22.000 asielzoekers aan onderdak geholpen. De woordvoerder van de VNG wijst erop dat de gemeenten niet meteen aan het akkoord kunnen voldoen. “De gemeenten hebben tijd nodig om te overleggen met de woningcoperaties over te bouwen huizen. De rijksoverheid moet beter anticiperen op het aantal asielaanvragen en het verzoek om meer huizen ruim van te voren aankondigen”, aldus de VNG-woordvoerder.

Het ministerie van VROM zegt dat inmiddels zestig procent van de gemeenten heeft gereageerd op de brief van de VNG aan de gemeenten van mei om een extra inspanning te leveren. De meeste gemeenten reageerden positief. In Leiden, Delft, Amersfoort en Vlissingen zouden er nog dit jaar zo'n zeshonderdvijftig vluchtelingen geplaatst kunnen worden.

WVC voert nog steeds overleg met de Overijsselse gemeente Ambt-Delden over het beschikbaar stellen van het tijdelijke opvangcentrum in het buurtschap Azelo. WVC heeft een bestuursovereenkomst met de gemeente Ambt-Delden, waarin staat dat in het nog lege centrum ontheemde Joegoslaven zullen worden opgevangen. De gemeenteraad moet nu akkoord gaan met een wijziging van die overeenkomst, zodat er asielzoekers kunnen verblijven. De gemeente heeft gisteravond aan WVC toegezegd dat er uiterlijk 22 juli een beslissing wordt genomen. Het opvangcentrum in Azelo biedt plaats aan 275 personen.

De gemeenteraad van Stadskanaal is inmiddels akkoord gegaan met de wijziging van de bestemming van het tijdelijk opvangcentrum in de deelgemeente Musselkanaal. Het centrum is bijna klaar en kan 350 asielzoekers herbergen.

In Eindhoven wordt een voormalige kleuterschool gereed gemaakt voor asielzoekers als noodoplossing. Vanaf maandag zouden er vijftien personen kunnen worden gehuisvest gedurende een maand.