Londen ziet niets in Iers voorstel

LONDEN, 9 JULI. De Britse regering wil niets weten van de voorstellen van de Ierse minister van buitenlandse zaken, Dick Spring, over een vorm van gezamenlijke machtsuitoefening in Noord-Ierland met voorbijgaan aan de plaatselijke politieke partijen. Sir Patrick Mayhew, de Britse minister voor Noord-Ierland, noemde het gisteren “niet aanvaardbaar voor de meerderheid van de mensen die hier wonen”. Mayhew sprak na afloop van een bijeenkomst van Ierse en Britse regeringsvertegenwoordigers in het kader van het zogeheten Anglo-Iers Akkoord.

Het voorstel - door Spring gisteren gelanceerd - heeft de toch al stroeve betrekkingen tussen Dublin en Londen verslechterd. Unionisten - de meerderheid van de mensen die in Noord-Ierland wonen - klagen steen en been over de "sluipende inmenging van Dublin' in binnenlandse, Britse aangelegenheden in de provincie. De aan hun Britse identiteit gehechte loyalisten vinden het bedreigend dat Dublin nog steeds niet bereid is de Ierse grondwet zo te wijzigen dat zijn aanspraken op Noord-Ierland daaruit verdwijnen.

In Londen is onder andere irritatie over uitstel van door Dublin beloofde aanpassing van het uitleveringsverdrag. In Dublin daarentegen worden de wenkbrauwen opgetrokken over de manier waarop een in Noord-Ierland woonachtige Brit als terrorist uit Engeland is verbannen, nadat de rechter hem had vrijgesproken.