Kamer tegen steun ANC verkiezingscampagne

DEN HAAG, 9 JULI. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederland niet eenzijdig steun moet verlenen aan de verkiezingscampagne van het ANC in Zuid-Afrika. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zoekt naar financiële mogelijkheden om het ANC te helpen.

CDA-Kamerlid H. Aarts, voorzitter van de vaste commissie van buitenlandse zaken, vindt dit “onevenwichtig”. Het VVD-Kamerlid Weisglas vindt dat Nederland dergelijke steun “aan álle democratische partijen moet aanbieden, en niet alleen aan het ANC”. SGP, GPV en RPF wijzen eenzijdige steun aan het ANC ook af.

J. Verspaget (PvdA) noemt het een goede zaak dat minister Pronk naar fondsen zoekt om het ANC te helpen bij de verkiezingscampagne. “Het ANC is immers geen politieke partij maar een beweging. Wij zijn ook voorstander van steun aan democratische bewegingen in Oost Europa. Ook andere democratische bewegingen in Zuid-Afrika zouden geholpen kunnen worden”, aldus Verspaget.

Weisglas (VVD) stelde onlangs - evenals als het SGP-Kamerlid Van Dis - schriftelijke Kamervragen aan Kooijmans (buitenlandse zaken) over het voornemen van Pronk. Kooijmans steunt de hulpverlening aan de verkiezingscampagne van het ANC, die Pronk wil laten lopen via een fonds waaraan andere potentiële donorlanden ook meedoen. Kooijmans voegt er echter aan toe dat “steunverlening aan andere bewegingen niet is uitgesloten”.

Weisglas vindt dat Nederland ondubbelzinnig moet kiezen voor steun “aan alle democratische partijen”. Ook Aarts vindt “het onverstandig” alleen steun te geven aan het ANC. “Ik had gehoopt dat Kooijmans een ander standpunt in zou nemen dan Pronk”, aldus Aarts. “Maar dit is nog geen kabinetsbesluit”. Hij vindt dat Nederland in EG-verband een fonds zou moeten oprichten waaruit alle partijen in Zuid-Afrika die dat nodig hebben, steun kunnen krijgen. “Het ANC is nog steeds een verzameling poltieke bewegingen, waaronder de communisten. We hebben in het verleden humanitaire steun aan het ANC gegeven maar niet voor het voeren van een verkiezingscampagne”.