Een keizerlijk kaboutermeertje

Wat vooraf ging: Gerrit, de poes van Jan, ging een nacht logeren in dierenhotel Kroonjuweel. Toen Jan Gerrit ging ophalen, was hij onvindbaar. Op dat moment kwam de Keizer van Gozo binnen die samen met zijn knecht, Knasper, zijn intrek neemt in het dierenhotel. Knasper wordt naar de keuken van het dierenhotel gestuurd om het lievelingsgerecht van de keizer te bereiden: kroket met patat. De knecht serveert stinkende kroketten die gevuld blijken met katte- en hondevoer.

De keizer van Gozo begon ineens te huilen. “Keizertje, hou alsjeblieft op met huilen. U weet dat ik daar niet tegen kan”, riep de bediende geschrokken. “Niemand houdt van me,” zei de keizer terwijl hij Knasper verwijtend aankeek.

“Keizertje, ik zal alles doen om u weer gelukkig te maken,” zei de bediende.

“Knasper, je houdt niet meer van me,” zei de keizer.

“Maar ook niet minder,” zei Knasper.

“Je gedraagt je steeds onverschilliger,” zei de keizer.

“Bewijs dat maar eens,” riep Knasper verontwaardigd.

De keizer wees naar een plasje traanvocht op het tafelblad. “Wat ligt hier?”, vroeg de keizer op strenge toon.

“Een met keizerlijke tranen gevuld kaboutermeertje,” antwoordde Knasper.

“Dat is geheel tegen de voorschriften,” zei de keizer. “Want hoe dienen keizerlijke tranen behandeld te worden?”

“Volgens huishoudelijk reglement 1592346,” antwoordde Knasper die het reglement meteen opdreunde: “Keizerlijke tranen worden verzameld in een daartoe bestemd melkglazen buisje dat vervolgens luchtdicht wordt afgesloten teneinde verdamping te voorkomen. In noodgevallen kan bij de opvang van een keizerlijke traan gebruik gemaakt worden van een handgeblazen drinkglas, een buikfles, een porseleinen theekop, een schotel of notedop.”

Toen de bediende uitgesproken was, zei de keizer tegen Knasper: “Als keizerlijke bediende en onderdaan van Gozo heb je je schuldig gemaakt aan de verspilling van keizerlijk traanvocht. Dat is een ernstig vergrijp. De keizerin-moeder zal woedend zijn als ze dit hoort. Je weet dat haar begonia's alleen besproeid mogen worden met mijn traanvocht. Draai haar telefoonnummer, dan zal ik haar de zaak voorleggen.”

Knasper liep naar de telefoon om het bevel van de keizer uit te voeren. “De keizerin-moeder is in gesprek,” zei de bediende terwijl hij de hoorn ophield om de keizer de gesprekstoon te laten beluisteren.

“Blijf het maar proberen. Er hangt natuurlijk weer zo'n vriendin aan de telefoon met wie ze bridge speelt. Zo'n gesprek kan uren duren,” zei de keizer van Gozo. Eindelijk kreeg de keizer zijn moeder aan de telefoon. We hoorden hem op klagelijke toon over de wandaden van Knasper spreken die eerst met hondevoer gevulde kroketten had geserveerd en daarna reglement 1592346 had overtreden. We konden niet horen wat de keizerin-moeder antwoordde maar het was duidelijk dat ze lang aan het woord bleef. De keizer zei tenslotte niet meer dan: "Ja moeder' of "Nee moeder' of "Goed moeder'. Vervolgens legde hij zuchtend de haak op de telefoon. “Mijn moeder heeft mij een huilverbod opgelegd. Ze zegt dat er in Gozo momenteel een overschot is aan keizerlijk traanvocht en dat ik maar eens moet nadenken over een passende bestemming voor mijn tranen.”

“Keizertje, wat dacht u van een golfzwembad?” zei Knasper. De keizer veerde op. “Knasper, jongen, dat is een subliem idee,” riep de keizer van Gozo uit. “Voortaan zal ik kunnen zwemmen in mijn tranen.”

(wordt vervolgd)