Douglas Hurd bereikt niets bij bezoek aan Peking; Kwestie Hongkong muurvast

PEKING, 9 JULI. De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, is vandaag na twee onderhandelingsrondes over de grenzen aan de politieke hervormingen in Hongkong met zijn Chinese ambtgenoot Qian Qichen onverrichterzake naar de Britse kroonkolonie gevlogen om daar de stand van zaken aan gouverneur Chris Patten en een sterk verdeeld publiek uit te leggen.

Hurd deed Peking aan na de top van de G-7 in Tokio. Hij zei tijdens een persconferentie voor zijn vertrek dat er geen overeenkomst was bereikt “maar dat er specifieke ideeën waren besproken en dat was belangrijk”. Met de hem kenmerkende nietszeggende spitsvondigheden verklaarde Hurd dat hij gekomen was om verdere onderhandelingen te vergemakkelijken en te verzekeren dat de Chinezen zouden begrijpen wat de wezenlijke Britse vereisten waren, zodat de onderhandelaars zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.”

Er zijn te midden van een escalerende woordenoorlog van negen maanden zeven onderhandelingsrondes gehouden en een achtste ronde zal volgen van 20 tot 22 juli. De hoofdpunten zijn dat er regelingen worden getroffen voor de laatste verkiezingen onder Brits bestuur in Hongkong, in 1994 en 1995 en om die regeling tijdig tot wet aangenomen te krijgen was de hoop in Hongkong dat de eerdere voorstellen van Hongkongs controversiële gouverneur Chris Patten nog voor het zomerreces van de Wetgevende Raad in hun oorspronkelijke of in geamendeerde vorm in behandeling zouden kunnen worden genomen.

Pattens in oktober vorig jaar gelanceerde voorstellen behelsden een zodanig rekbare interpretatie van eerdere akkoorden dat het aantal direct gekozen zetels voor de 60 leden tellende Wetgevende Raad op 39 zou komen. China is slechts bereid tot 20, verbrak alle diplomatieke contacten voor zes maanden en heeft Patten maandenlang met scheldwoorden betiteld varierend van historische misdadiger tot prostituee.

Nu er geen akkoord met China is, zijn er twee mogelijkheden: Londen legt de plannen van Patten unilateraal aan de Wetgevende Raad voor of schuift de zaak op de lange baan. De Raad komt pas in oktober weer bijeen, hetgeen vermoedelijk betekent dat de wetgeving niet tijdig gereed zal zijn voor de technische voorbereidingen van de verkiezingen. Hurd gaf te kennen dat hij een akkoord met China prefereert boven unilaterale actie, hetgeen hem door de democratie-activisten in Hongkong niet in dank zal worden afgenomen. In september zal Hurd zelf een nieuwe gespreksronde met Qian in New York houden.