Bewindsman gaat uit van redelijke premie

DEN HAAG, 9 JULI. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) gaat ervan uit dat verzekeraars chronisch zieke werknemers die zich tegen arbeidsongeschiktheid willen bijverzekeren “maatschappelijk verantwoorde premies” in rekening zullen brengen.

Dit heeft hij gisteren in een brief aan de Eerste Kamer geschreven. Wallage reageert daarin op de opwinding die onder Eerste-Kamerleden is ontstaan nadat ze dinsdag de WAO-voorstellen van het kabinet hadden aanvaard. De senatoren schrokken van uitlatingen van verzekeraars na het debat dat chronisch zieken mogelijk een premie zouden moeten betalen die vier maal zo hoog is als voor andere werknemers. De Eerste Kamer was ervan uitgegaan dat 2,5 maal zo hoog het maximum zou zijn.

Wallage zegt in zijn brief dat in de gesprekken die hij samen met minister De Vries met het Verbond van Verzekeraars heeft gevoerd, geen concrete voornemens over de premiehoogte aan de orde zijn geweest. Wel heeft één verzekeraar het over een vier maal zo hoge premie gehad, “maar dat is geen onderdeel van de discussie geweest”. Het kernpunt was steeds, aldus Wallage, of er een wettelijke regeling moest komen om chronisch zieken te kunnen verzekeren.

Wallage stelt in zijn brief vast dat het Verbond van Verzekeraars nog geen opvatting heeft over de toekomstige premies, maar wel heeft bevestigd dat er “maatschappelijk verantwoorde premies” zullen komen. De staatssecretaris rekent erop dat het verbond “een zorgvuldige afweging” zal maken om tot een sociaal verantwoorde premie te komen. Welke premie dit concreet betekent, laat Wallage in het midden. Eerder liet de staatssecretaris weten dat die keuze uiteindelijk een zaak van de verzekeraars zelf is en niet van de overheid.