Aparte G-7 over werkloosheid; Geen nieuwe initiatieven op top in Tokio

PAG. 11 AANPAK WERKLOOSHEID / DRIE MILJARD DOLLAR VOOR JELTSIN TOKIO, 9 JULI. De wereldtop van de zeven rijke industrielanden is vandaag in Tokio geëindigd zonder dat de leiders tot nieuwe initiatieven besloten om de wereldeconomie te herstellen.

Een behoedzaam financieel-economisch beleid is onvoldoende om de recessie te bestrijden. Structurele maatregelen zijn nodig om de “onaanvaardbaar hoge werkloosheid” terug te dringen, aldus de G-7.

Het enige concrete resultaat is het uitschrijven van een volgende vergadering, een ingelaste top deze herfst in de VS, waaraan de leiders overigens niet zelf zullen deelnemen maar “hoge vertegenwoordigers”. Op deze bijeenkomst, op voorstel van Washington, zullen de “oorzaken van de excessieve werkloosheid” worden bestudeerd en mogelijke oplossingen worden besproken. De leiders van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada en gastheer Japan hebben elkaar in hun economische slotverklaring moed ingesproken en standpunten verkondigd die ze op vorige topbijeenkomsten ook innamen, zij het dat de woordkeus hier en daar scherper is en de hardnekkig hoge werkloosheid (in Europa) betrekkelijk veel aandacht krijgt.

Toch waren de leiders goed gemutst over de top. De Britse premier sprak van veel betere resultaten dan hij had verwacht en de Amerikaanse president repte van een top die ieders verwachtingen verre had overtroffen. De Franse president wees op de hoge werkloosheid die zoveel aandacht had gekregen, “een kwaad dat onze landen in de greep houdt”.

Mitterrand meende overigens ook dat met uitzondering van Frankrijk en Japan de G-7 zich te weinig bezorgd had getoond over de situatie van de ontwikkelingslanden. “Ik geloof dat veel van hen het als secundair zien.”

Aan het snel welslagen van de wereldhandelsronde wordt door de zeven “hoogste prioriteit” gegeven, wat op de laatste drie topbijeenkomsten ook was gebeurd. Maar “tot niets is besloten totdat over alles is beslist”, zeiden de zeven in hun slotverklaring, doelend op zaken als landbouw, het grootste struikelblok. Een zinsnede die de Franse president voor zich opeiste. Hier zijn de Fransen de grootste dwarsliggers.

Nadat vanmorgen de G-7 werd besloten met het voorlezen van de economische slotverklaring door de Japanse premier Kiichi Miyazawa schoof de Russische president, Boris Jeltsin, aan. Hij mocht nieuwe financiële hulp in ontvangst nemen ter grootte van drie miljard dollar voor de privatisering van mammoet-staatsbedrijven in zijn land.

Op een gezamenlijke persconferentie met Miyazawa zei Jeltsin vanmiddag dat hij hoopt dat het Westen meer Russische produkten koopt en het Russische lidmaatschap van de GATT zal bevorderen. Miyazawa verklaarde dat de G-7 de Russische president heeft uitgenodigd voor de volgende wereldtop, die zal worden gehouden in Napels.