Akkoord over regeling deeltijd in bedrijven

DEN HAAG, 9 JULI. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het gisteravond laat alsnog eens geworden over een regeling om deeltijdarbeid in de bedrijven te bevorderen.

De aanbeveling die aan CAO-onderhandelaars en bedrijven zal worden gedaan luidt dat een werkgever een verzoek van een werknemer om in deeltijd te gaan werken in beginsel moet honoreren, “tenzij dit redelijkerwijs op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen niet van de werkgever kan worden gevergd”.

Eerder deze week leken de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid vast te lopen op het standpunt van de werkgeversorganisaties, in het bijzonder het KNOV (midden- en kleinbedrijf). Het KNOV verzette zich tegen gelijke behandeling van full-timers en deeltijdwerkers op het gebied van overwerken en onregelmatigheidstoeslagen. De aanbeveling van de stichting komt er nu op neer dat deeltijdwerkers op dat punt niet anders moeten worden behandeld. Maar tegelijkertijd zegt de stichting dat structureel overwerken door deeltijdwerkers minder wenselijk is. Als een deeltijdwerker veel overwerkt, moet er volgens de stichting een zorgvuldiger afweging komen of het gewone aantal uren dat hij werkt niet in zijn contract moet worden uitgebreid. Volgens het KNOV kan met deze aanbeveling nu in de bedrijfstakken maatwerk worden geleverd.

De Stichting van de Arbeid zal minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) adviseren dat het wettelijk regelen van het recht op deeltijd niet gewenst is, maar dat dit in CAO's moet worden vastgelegd. Dat is een concessie van de vakcentrale FNV die aanvankelijk wel aan de eis van een wettelijke regeling vasthield. De Vries had de stichting onder druk van de Tweede Kamer om advies gevraagd, hoewel hij zelf geen voorstander was van een wettelijke regeling.

Het Tweede-Kamerlid Rosenmöller van Groen Links heeft inmiddels een initiatief-wetsvoorstel ingediend voor een wettelijke regeling van deeltijdarbeid. Hij zei vanochtend aan dit wetsvoorstel vast te houden, ondanks het advies van de stichting.