Acties binnenvaart worden harder

ROTTERDAM, 9 JULI. De acties in de binnenvaart verharden zich. Vannacht hebben circa vijftig binnenschippers voor enkele uren de Houtribsluizen bij Lelystad geblokkeerd. Na enkele uren hebben de schippers hun actie vrijwillig beëindigd.

Bij Terneuzen hebben zo'n tachtig schippers sinds gisteren een "levende' blokkade gelegd. De protesterende binnenschippers proberen hier hun collega's die nog wel vracht vervoeren, over te halen zich aan te sluiten bij de actie. De politie heeft nog niet ingegrepen, maar was wel bij beide acties aanwezig.

Sinds anderhalve week protesteert een aantal schippers tegen “de afkalving van de beurs”. De binnenschippers menen dat te veel vracht buiten de Nederlandse schippersbeurzen, waar minimumprijzen gelden, wordt aangeboden. Zij eisen een wettelijke regeling, waarin is opgenomen dat de verladers en expeditiebedrijven van de beurs gebruik moeten maken. Gesprekken die minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel) begin deze week met de actievoerders voerden, liepen op niets uit.

Op dit moment liggen ongeveer vijfhonderd schepen op diverse "protestplaatsen' in Nederland. De schippers weigeren vracht te laden en te vervoeren. Volgens de actievoerders zouden nog zo'n duizend schippers ook vracht weigeren, maar deze hebben zich niet aangemeerd op de aangewezen locaties.

In Lelystad bezetten de schippers vannacht de sluisdeuren om de doorvaart van een schip geladen met veevoer te belemmeren. In Terneuzen heeft een aantal schippers een levende blokkade gevormd, die slechts enkele malen per dag varende binnenschippers doorlaat. De havenautoriteiten laten de actie in Terneuzen toe, op voorwaarde dat de zeeschepen met rust worden gelaten. Ook hebben zij de binnenschippers toegezegd dat de zeesluis niet als sluipweg voor de binnenvaart gebruikt zal worden.