Zwangere Kamerleden tijdelijk vervangen

DEN HAAG, 8 JULI. Zwangere volksvertegenwoordigers mogen zich van volgend jaar af tijdelijk laten vervangen door politici die door hun onverkiesbare plaats de Tweede Kamer net niet hebben gehaald. Het kabinet spreekt, op voorstel van minister Dales (binnenlandse zaken), over de noodzakelijke wijziging van de Grondwet en de Kieswet.

Kamerleden die in verwachting zijn gaan nu 16 weken met verlof naar huis. Hun fracties moeten de werkzaamheden in die tijd opvangen omdat de plaats onbezet blijft. Vooral voor kleine partijen is dat een probleem voor het dagelijkse parlementaire werk. De vervangingsregeling voorziet erin dat het Kamerlid gedurende vier maanden een ander haar werk kan laten overnemen.

In de huidige kabinetsperiode, die eind 1989 begon, zijn drie parlementariërs in verwachting geraakt. De eerste was GroenLinks Kamerlid I. Brouwer, die nu kandidaat-lijsttrekker is voor de verkiezingen volgend jaar. A. Schimmel van D66 is kort geleden bevallen, terwijl A. Bijleveld-Schouten van het CDA dat binnenkort hoopt te doen. In 1988 kreeg PPR-Kamerlid A. van Es een kind. In 1990 verliet zij de Kamer, omdat zij de combinatie van een kind en een drukke baan te zwaar vond.

Voor invoering van deze regeling is een verandering van de Grondwet noodzakelijk. Het kabinet is daar reeds mee bezig omdat de opkomstplicht voor militaire dienst wordt afgeschaft. Minister Ter Beek (defensie) wil de opkomstplicht voor dienstplichtigen met ingang van 1998 laten vervallen.

De grondwetswijziging biedt tevens de gelegenheid andere zaken te regelen zoals de nieuwe taak van de krijgsmacht, de vredesoperaties. Wijzigingen van de Grondwet kunnen alleen in twee lezingen gebeuren. Dat betekent dat het huidige parlement ze moet goedkeuren en vervolgens het nieuwe parlement na de verkiezingen van volgend jaar nogmaals.