Vermogen Robeco groeit met 9,3 mld

ROTTERDAM, 8 JULI. De fondsen van de Rotterdamse beleggingsmaatschappij Robeco Groep zijn in de eerste helft van dit jaar met 9,3 miljard gulden gegroeid. Het totale fondsvermogen is daarmee terecht gekomen op 55,7 miljard gulden. Dit heeft de beleggingsmaatschappij vanmiddag meegedeeld.

De groei komt voor ongeveer de helft voort uit nieuwe inleg door beleggers en voor het resterende deel door het gunstige beleggingsklimaat in de eerste helft van het jaar. Van de twaalf beleggingsfondsen van Robeco haalden er tien een resultaat van meer dan 10 procent. De nieuwe inleg bij Robeco komt voor het grootste deel ten goede aan de vastrentende fondsen Florente, Divirente en Rorento.

Robeco dankt de beleggingsresultaten volgens het lid van het beleidscomité en beleggingsstrateeg prof dr J.J. van Duijn met name aan een gunstig obligatie- en aandelenklimaat. “We zitten nu net voor een economische upswing. Dat wordt al vroeg in de aandelenkoersen verdisconteerd.” Ook de obligatiemarkten kunnen volgens Van Duijn nog goed presteren omdat een verdere, weliswaar bescheiden, daling van de obligatierente nog doorzet. “We blijven er bij dat bij de staatsleningen in begin 1994 een vijf voor de komma staat,” zegt Van Duijn.

Hij voorziet een langdurig gunstig klimaat, een bull market, voor aandelen, omdat deze eerst profiteren van de rentedaling en vervolgens doorstijgen door het aantrekken van de bedrijfsresultaten. “De economische cyclus in Verenigde Staten loopt voor op de onze, en dus vindt die tendens daar al geruime tijd plaats. Daarom hebben we de VS nu enigzins onderwogen.” Japan, dat in de economische cyclus ongeveer gelijk loopt aan continentaal Europa, is juist wat overwogen. “In tijden als deze moet je niet teveel naar koers/ winstverhoudingen kijken. Veel conjunctuurgevoelige bedrijven brengen tegenvallers in een keer ten laste van de winst. De kasstroom, het geld dat daadwerkelijk binnenkomt, is een betere graadmeter. De koers/ kasstroomverhouding is in de VS nu gemiddeld 11, en in Japan maar 9 en in Nederland 6.” Van Duijn zou de Japanse weging graag nog wat versterken, maar wordt daarvan weerhouden door de in verhouding lage dividenden die Japanse ondernemingen uitkeren. “We beloven onze beleggers om elk jaar een hoger dividend uit te keren. Een teveel aan Japanse aandelen zou dat bemoeilijken.”

Door de verdere daling van de korte rentetarieven verwacht Van Duijn een verdere toestroom van beleggers in deposito's naar de obligatie- en vooral de aandelenmarkt.

Het vastgoedfonds Rodamco, dat vorig jaar harde klappen kreeg, behaalde in het eerste halfjaar een koersstijging door van bijna 22 procent. Bij de wereldwijd beleggende aandelenfondsen behaalden Robeco en Rolinco in het eerste halfjaar een resultaat inclusief herbelegging van dividend van 15,6 en 14,9 procent. Van de regiofondsen behaalde het RG Pacific Fund een resultaat van 27,6 procent, voor een groot deel door de stijging van de yenkoers. Het RG America Fund deed het met een resultaat van 8 procent minder goed.

Van Duijn toont zich niet bang voor een koerscorrectie op de aandelenmarkten, wanneer de stijging van de bedrijfsresultaten in Europa en Japan te lang uitblijft. Hij vindt dat Nederland te neerslachtig is over de economische vooruitzichten. “Maar tegelijkertijd is dat wel goed. De beurs presteert het meest constant als er toch bezorgdheid blijft. Dat houdt het snelle geld in toom.”