Verlaging tarieven voor reeks produkten

De handelsministers van de VS, Japan, de EG en Canada werden het gisteren op de volgende punten eens over verlagingen van importtarieven voor industriële produkten:

Volledige eliminatie van tariffaire en non-tariffaire belemmeringen in acht sectoren: geneesmiddelen, bouwmaterialen, medische apparatuur, staal, bier; en met eventueel nog aan te brengen uitzonderingen: meubels, landbouwmachines, en sterke drank. Op dit laatste punt deed Tokio een verrassende concessie, waardoor bv. Schotse whiskey heffingvrij in Japan kan worden gemporteerd. De Europese Gemeenschap profiteert sterk van de eliminering van de tarieven, omdat de EG in alle genoemde produkten, met uitzondering van medische apparatuur een netto exporteur is. De ministers hebben toegezegd “zoveel mogelijk sectoren” aan deze lijst toe te voegen. Over het tempo waarin de tarieven tot nul worden gereduceerd, moet nog verder worden onderhandeld.Tariefsverlagingen tot 50 procent voor produkten waarvoor nu nog “hoge” tarieven gelden, d.w.z. invoerheffingen van meer dan 15 procent: keramiek, glas, textiel en kleding. Voor textiel zullen vooral op Amerikaanse aandrang nog nadere uitzonderingen worden overeengekomen. Bovendien hebben de VS voor deze sector bepaalde garanties geëist van China, India en andere landen inzake hun handelspraktijken. Zo'n 70 procent van de Amerikaanse textielhandel vindt plaats met landen die niet bij het gisteren in Tokio gesloten akkoord zijn betrokken. Dat betekent dat in het kader van de GATT in Genève nog hard moet worden onderhandeld. Op grond van de bereikte overeenstemming zouden Europese fabrikanten van kwaliteitskleding betere toegang tot de Amerikaanse markt moeten krijgen.Tariefsverlagingen van gemiddeld minstens 33 procent voor tien gevoelige produkten, waaronder: elektronica, hout, papier, pulp, aluminium en wetenschappelijke apparatuur. Sommige landen hadden hier vergeefs aangedrongen op een nul-tarief. De EG wilde wat betreft aluminium en halfgeleiders niet verder gaan om te voorkomen dat Frankrijk zou dwarsliggen. Japan op zijn beurt weigerde verdere concessie in de sectoren hout en papier.Harmonisatie van tarieven op een laag niveau voor chemische produkten. Onderhandelaars hopen dat op andere terreinen ook zo'n harmonisatie kan worden bereikt.Op het gevoelige punt van de diensten is in Tokio “vooruitgang” geboekt, maar zijn geen concrete afspraken gemaakt. Op terreinen als verzekeringen, computerdiensten, filmindustrie, toerisme, transport, consultancy, hebben de landen slechts vage beloften gedaan. Op het gebied van de financiële diensten hebben de onderhandelaars in Tokio beloofd “de inspanningen voort te zetten” om tot opener markten te komen.