Verdrievoudigde winst Vita Leven

Vita Levensverzekering te 's-Gravenhage, onderdeel van de Zwitserse verzekeringsgroep Zürich, heeft een uitstekend jaar achter de rug.

De netto winst verdrievoudigde tot 5,6 miljoen gulden terwijl het bedrijfsresultaat steeg van 20,5 miljoen tot 44,1 miljoen gulden.

De totale baten gingen van 442,1 miljoen naar 457,9 miljoen gulden, waarbij het premie-inkomen met 305,3 miljoen gulden anderhalf procent hoger was dan in 1991. Het beleggingsresultaat nam met 13,5 procent toe tot 152,5 miljoen gulden, het belegd vermogen steeg van 1,87 miljard tot 2,11 miljard gulden.

Voor het boekjaar 1993 wordt een voortzetting van de ontwikkeling van vorig jaar voorzien. Met ingang van 1 oktober wordt de naam van Vita veranderd in Zürich Leven om daarmee tot uitdrukking te brengen dat Vita onderdeel is van de Zwitserse verzekeringsgroep.