Sterke druk op Japan bij overleg G-7

TOKIO, 8 JULI. De meeste leiders van de G-7 hebben op hun wereldtop in Tokio sterke druk op Japan uitgeoefend om een hoofdrol te spelen bij het herstel van de wereldeconomie. Maar Japan is tot nu toe niet om specifieke maatregelen gevraagd ten einde zijn binnenlandse vraag te stimuleren.

Dat meldden bronnen in Tokio. De Japanse premier, Kiichi Miyazawa, van huis uit econoom die vloeiend Engels spreekt, heeft de zes andere leiders (van Amerika, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada) omstandig uitgelegd dat Japan al twee keer zijn economie heeft gestimuleerd, met respectievelijk 10,7 biljoen yen vorige zomer en 13,2 biljoen yen dit voorjaar.

De zeven hebben de bestrijding van de hardnekkig hoge werkloosheid in Europa tot prioriteit verheven, waarbij overigens de interpretatie uiteenloopt. Het voorstel van de Amerikaanse president om nog dit jaar in de VS een extra top te houden over banen, werd door de meesten welwillend begroet, hoewel de zes anderen beseffen dat de VS andere, want eigen, belangen op het oog heeft dan zij. President Clinton wil vooral banen scheppen door meer Amerikaanse produkten te slijten op de Japanse markten, en daarmee is de structurele werkloosheid in Europa nog niet meteen verdwenen, zo zeggen bronnen in Tokio.

Een vandaag gepubliceerd rapport van de ministers van financiën van de G-7 onderstreept nog eens de zwakke toestand van de wereldeconomie: slechts gemiddeld 1,3 procent groei sinds 1990 en gemiddeld 7,2 procent (officiële) werkloosheid. In de afgelopen dertig jaar is de groei van de wereldeconomie “tendentieel gedaald”, zo luidt hun analyse. De wereldeconomie is “eerder zwak geworden”.

De Duitse kanselier, Helmut Kohl, stelde voor om de G-7 een andere opzet te geven en memoreerde hoe de top in 1975 begon als een “praatje bij de haard” en gaandeweg tot een gigantische media-gebeurtenis is uitgegroeid. Het wisselen van gedachten moet weer centraal staan, opperde hij, om meteen daarop voorstellen van de Britse premier, John Major, van tafel te vegen. Naar verluidt wil Major dat alleen regeringsleiders deelnemen en geen ministers meer. Maar Kohl noemde dat naar verluidt een slecht voorstel.

Kohl zei verder dat elk land op economische terrein zijn huiswerk moet maken en dat Duitsland al de noodzakelijke stappen heeft gezet. President Clinton prees de maatregelen die de Amerikaanse regering heeft genomen om het Amerikaanse begrotingstekort drastisch te verlagen. De Britse premier zei dat de Europese landen op het continent hun rente verder moesten verlagen. Morgen geeft de G-7 een slotverklaring uit over de wereldeconomie.