Staat kan 1 mld derven door rentegroeifondsen

DEN HAAG, 8 JULI. De schatkist loopt ruim één miljard gulden aan inkomsten mis wanneer spaarders en beleggers in de hoogste twee belastingschijven hun geld investeren in rentegroeifondsen. Dat valt op te maken uit antwoorden van staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) op vragen van het Kamerlid Melkert (PvdA).

Rentegroeifondsen keren geen rente en dividend uit. Het rendement wordt omgezet in belastingvrije vermogenswinst. Het rentegroeifonds betaalt 35 procent vennootschapsbelasting; de belegger "ontsnapt' aan de inkomstenbelasting. In april stelden de Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA) voor om een zogenoemd fictief rendement in te voeren van 3 procent. Begin mei maakt Van Amelsvoort duidelijk dat het kabinet niet van plan is om zo'n fictief rendement in te voeren. Melkert heeft Van Amelsvoort gevraagd naar de bedragen van de rente- en dividendinkomsten van belastingbetalers met een tarief van 50 en 60 procent. In de 50-procentsschijf gaat het in totaal om een bedrag van 2,5 miljard gulden, tegen 2,7 miljard in de 60-procentsschijf, schrijft Van Amelsvoort. De inkomsten voor de schatkist bedragen 1,2 miljard gulden (50-procentsschijf) en 1,6 miljard gulden (60-procentsschijf). Wanneer deze belastingbetalers investeren in een rentegroeifonds dalen de inkomsten van de schatkist van 2,8 miljard gulden naar ruim 1,0 miljard gulden, zo valt te berekenen. Een woordvoerder van Financiën typeerde deze rekenexercitie vanmorgen als “theoretisch”. In een reactie daarop zegt Melkert desgevraagd dat “de praktijk steeds dichter naar de theorie schuift”. De PvdA'er vindt de antwoorden van Van Amelsvoort “onbevredigend” en wil meer informatie.