SPD wil meer koppen zien rollen

BONN, 8 JULI. Hoewel ook na tien dagen nog niet duidelijk is hoe RAF-verdachte Wolfgang Grams bij zijn arrestatie op het station van het Mecklenburgse stadje Bad Kleinen omkwam, en welke fouten tijdens en na die arrestatie zijn gemaakt door de recherche (BKA), een anti-terreureenheid (GSG-9) van de grenspolitie en het openbaar ministerie, zijn de fracties in de Bondsdag al druk in de weer met politiek "koppensnellen'.

Na het aftreden van de minister van binnenlandse zaken, Rudolf Seiters (CDU), zondag, en het ontslag, eergisteren, van procureur-generaal Alexander von Stahl (FDP), eisen SPD en FDP nu bijvoorbeeld ook de vervanging van de chef van de landelijke recherche BKA, Hans-Ludwig Zachert. Hem wordt onder meer verweten dat hij na "Bad Kleinen' een week onvindbaar bleef omdat hij een zogenoemde (medische) Kur niet wilde onderbreken. Daarna presenteerde hij afgelopen maandag een BKA-rapport dat er volgens alle Bondsdagfracties meer op gericht leek om zijn dienst vrij te pleiten dan belangrijke vragen te beantwoorden.

De SPD heeft gewaarschuwd dat ook minister van justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) gedwongen zou kunnen raken om af te treden. De minister, die politiek verantwoordelijk is voor de procureur-generaal en zijn dienst in Karlsruhe, is in conflict geraakt met de SPD, de CDU en kanselier Helmut Kohl. Zij had direct na Stahls ontslag haar partijgenoot Jörg van Essen, Bondsdaglid en oud-hoofdofficier van justitie in Hamm, als opvolger gevraagd. Van Essen bedankte voor de eer, onder meer omdat hij vindt dat Stahls functie “zeker in de huidige situatie” niet door een politicus moet worden bezet.

SPD-voorzitter Scharping herinnerde de minister er vervolgens aan dat zij weliswaar een nieuwe procureur-generaal mag voorstellen aan de bondspresident, maar daarvoor de instemming nodig heeft van de Bondsraad (de Duitse senaat), waarin de SPD een meerderheid heeft. De SPD en de CDU/CSU beklemtoonden gisteren dat de zakelijke geschiktheid van een nieuwe procureur-generaal belangrijker moet zijn dan politieke kleur. Wat SPD-ondervoorzitter Hertha Däubler-Gmelin overigens niet belette haar partijgenoot Wilfried Penner, Bondsdagspecialist en in 1990 gepasseerd door Stahl, openlijk als beste kandidaat te noemen.

Uit Tokio, waar hij de top van de zeven grootste industrielanden (de G-7) bijwoont, en vanwaar hij zal doorreizen naar Moskou voor een bezoek aan president Jeltsin, liet Kohl gisteren weten dat gewacht moet worden met de opvolging van Stahl tot hij, begin volgende week, terug is in Bonn.

De verwarring over de arrestatie in Bad Kleinen is nog toegenomen door een bericht in de Süddeutsche Zeitung van vanmorgen. Daarin heet het dat de BKA de aanhouding van RAF-verdachte Birgit Hogefeld eigenlijk twee dagen eerder (25 juni) had gepland, namelijk in een vrijstaand zomerhuisje in de buurt, maar daarvan wegens “logistieke problemen” moest afzien. Komende zaterdag wordt een demonstratie van enkele honderden RAF-sympathisanten verwacht voor het BKA-hoofdkwartier in Wiesbaden.