President Boris Jeltsin voor het eerst in Japan

TOKIO, 8 JULI. President Boris Jeltsin van Rusland heeft vandaag voor het eerst voet gezet in Japan. Beide landen hebben een ernstig diplomatiek geschil over de Noordelijke Eilanden, door Rusland steevast tot zijn Koerilen gerekend, waarop Japan internationaal erkende aanspraak maakt.

Bij zijn aankomst vanmorgen in Tokio zei Jeltsin het te betreuren dat hij in september op het laatste moment een voorgenomen staatsbezoek aan Japan had afgelast, destijds tot groot ongenoegen van de Japanse regering, die nog van niets wist - in het diplomatieke verkeer tussen staten ongebruikelijk.

De Russische president hield vandaag bilaterale besprekingen met premier Kiichi Miyazawa van Japan. Jeltsin zei ervan overtuigd te zijn dat “door ons werk de hindernissen uit het verleden kunnen worden overwonnen”, zo meldden bronnen in Tokio. Een doorbraak in de eilanden-kwestie wordt in Tokio niet verwacht.

Jeltsin zal morgen aanschuiven aan de tafel in het Akasaka Paleis (1909, naar Europees voorbeeld) in Tokio, het gastenverblijf van de Japanse regering, waaraan de leiders van de zeven rijke industrielanden dezer dagen hun wereldtop houden. Daarbij zal de hulp aan Rusland, de economische toestand in Rusland en de politieke situatie in de voormalige Sovjet-Unie ter sprake komen, naast andere wereldpolitieke kwesties, zoals de oorlog in Zuidoost-Europa.

Onlangs keurde het Internationale Monetaire Fonds, naar verluidt onder druk van Washington, de eerste tranche goed van een speciale lening tegen zachte voorwaarden, die het kernstuk vormt van het multilaterale hulppakket van 43 miljard dollar aan Rusland waartoe in april op een speciale G-7 in Tokio werd besloten door de ministers van buitenlandse zaken en financiën. De Amerikanen hebben de leiding genomen bij de hulp aan Rusland, die volgens waarnemers de laatste tijd vergezeld gaat van opvallend gunstige berichten over de Russische economie.