Ministers Israel vóór overleg met PLO

JERUZALEM, 8 JULI. In de Israelische regering lijkt een duidelijke meerderheid voor rechtstreeks vredesoverleg met de PLO te bestaan. Tot verbijstering van de parlementsfractie van de Arbeidspartij somde gisteren de socialist Haggai Merom in de Knesset de namen op van zeven socialistische bewindslieden die ondanks het verzet van premier Yitzhak Rabin van oordeel zijn dat de impasse in het vredesproces slechts door rechtstreekse contacten met de PLO kan worden doorbroken. Overigens hebben twee door Merom genoemde ministers, Haim Ramon en David Liba'i, vanmorgen de onthullingen over hun politieke inclinatie jegens de PLO tegengesproken.

De vier ministers van de linkse Merets-partij zijn krachtens het partijprogramma eveneens voor onderhandelingen met de PLO. Zolang in Rabins standpunt echter geen verandering komt blijft de PLO op de achtergrond van het vredesproces opereren.

De discussie in de Israelische samenleving over onderhandelingen met de PLO wordt met intense aandacht door de Palestijnen in de bezette gebieden gevolgd. Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem zijn er heilig van overtuigd dat de nieuwe geluiden in regeringskringen zijn bedoeld om de Israelische publieke opinie voor te bereiden op een herziening van de traditionele Israelische weigeringspolitiek jegens de PLO.

Palestijnen in Oost-Jeruzalem zijn verre van verbitterd over het door de regering-Rabin om veiligheidsredenen genomen besluit de bezette gebieden van Israel af te grendelen. Zij betreuren het dat Oost-Jeruzalem als het ware door deze Israelische politiek uit de bezette gebieden is gehouwen en niet onder de afgrendeling valt. Volgens de Palestijnse gedachtengang heeft het Israelische veiligheidsbesluit politieke betekenis. “Zou een Likud-regering, om welke redenen dan ook, de bezette gebieden van Israel langs de grenzen van voor de Zesdaagse oorlog in 1967 hebben afgesneden? Nee, natuurlijk. Ook al is er sprake van Israelische improvisatie, dit betekent dat Rabin inderdaad aan verregaande territoriale toegevingen in de bezette gebieden aan de Palestijnen denkt”, zeggen deze Palestijnen. De snelle daling van de prijzen van huizen in veel joodse nederzettingen in de bezette gebieden is een aanwijzing dat ook in Israel serieus met territoriale veranderingen rekening wordt gehouden.

Ondanks de ernstige moeilijkheden in het vredesproces houden Palestijnen in Oost-Jeruzalem het erop dat nog dit jaar een Israelisch-Palestijns akkoord over Palestijnse bestuursautonomie zal worden gesloten. De huidige impasse, zeggen zij, is van tijdelijke aard, een onvermijdelijke fase in een moeilijk onderhandelingsproces. Zij verwachten dat het vredesteam van het State Department dat vanavond een rondreis door het Midden-Oosten in Jeruzalem begint, belangrijke vorderingen zal maken in het overbruggen van de Israelisch-Palestijnse meningsverschillen.

De Egyptische president, Mubarak, heeft na zijn overleg met de Israelische minister Shimon Peres besprekingen gevoerd met de Syrische president, Hafez Assad, in de Syrische havenstad Latakia. Volgens Mubarak kunnen Jeruzalem en Damascus snel tot elkaar komen indien er op het Israelisch-Palestijnse vlak vooruitgang wordt geboekt. Deze constatering, een constant gegeven overigens in het Israelisch-Arabische conflict, zet de Palestijnen onder zware druk.