Lets parlement kiest Ulmanis als president

RIGA, 8 JULI. Het Letse parlement heeft niet Anatolijs Gorbunovs, zoals gisteren abusievelijk is gemeld, maar Guntis Ulmanis als president van Letland gekozen.

Het parlement keurde gisteren in Riga ook een nieuwe grondwet goed. Guntis Ulmanis kreeg gisteren 53 stemmen in het honderd zetels tellende parlement, twee meer dan hij nodig had. In de eerste stemronde was hij dinsdag niet verder gekomen dan twaalf stemmen; woensdag waren dat er al 46. Op Ulmanis' verkiezing als president van Letland is met grote verbazing gereageerd, omdat hij bij het publiek geheel onbekend is: van Ulmanis is slechts bekend dat hij bankier van beroep is en dat hij een achterneef is van Karlis Ulmanis, de belangrijkste leider van Letland in het interbellum. Zijn verkiezing is vooral te danken aan het feit dat het parlement geen keus kon maken uit de andere kandidaten. De belangrijkste onder hen was Gunars Meierovics, een voormalige balling die na de uitroeping van de onafhankelijkheid uit de Verenigde Staten naar Letland terugkeerde en die een van de belangrijkste politici werd binnen de grootste Letse partij, Letse Weg. De leider van Letse Weg, Anatolijs Gorbunovs, werd eerder als voorzitter van het nieuwe, dinsdag voor het eerst bijeengekomen parlement gekozen. Gorbunovs was sinds 1990 voorzitter van het vorige parlement en als zodanig nominaal staatshoofd van Letland. (AFP, Reuter)