KNOV ligt dwars over deeltijd

DEN HAAG, 8 JULI. De werkgeversorganisatie KNOV (midden- en kleinbedrijf) ligt dwars bij de totstandkoming van een akkoord over arbeidstijden tussen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid.

De partijen zijn het op alle punten eens, behalve over de formulering van een aanbeveling over gelijke behandeling van deeltijdwerkers bij overwerk. Het KNOV heeft van de vakbeweging en de andere werkgevers 24 uur de tijd gekregen om alsnog akkoord te gaan. KNOV-onderhandelaar B. Vonk heeft moeite met de enkele aanbeveling dat deeltijdwerkers bij de betaling van overwerktoeslagen enkel op grond van arbeidsduur niet anders mogen worden behandeld dan fulltimers. Hij vindt dat in de aanbeveling aan CAO-onderhandelaars uitzonderingsmogelijkheden moeten worden opgenomen. Vakbeweging en de grootste werkgeversorganisatie VNO vinden dat niet nodig omdat die uitzonderingen elders in de aanbeveling staan.