Kabinet: minder geld voor ruiming van explosieven

DEN HAAG, 8 JULI. Het kabinet wil de kosten van opsporing en ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan banden leggen.

Nu is de "bommenregeling' nog een zogeheten open-einderegeling. Hieraan wil het kabinet nu een einde maken. Terwijl voor de "bommenregeling' steeds 9 miljoen gulden per jaar wordt geraamd, loopt dit bedrag bijna altijd op. Eerder dit jaar dreigde nog een overschrijding van 20 à 30 miljoen. Ineen wijzigingsvoorstel dat nog voor advies naar de Raad van State moet worden gestuurd, stelt het kabinet voor vanaf volgend jaar alleen bij te dragen als de opsporing en ruiming van de explosieven “gepaard gaan met grote risico's voor de bevolking”. Ook zullen opsporingen in gebieden buiten de bebouwde kom voortaan buiten de "bommenregeling' vallen. De bijdragen zullen worden toegekend voorzover de rijksbegroting dit toelaat. Het gemeentelijke aandeel zal worden verhoogd.