Italiaanse steun aan staalindustrie aangeklaagd

BRUSSEL, 8 JULI. De Europese Commissie begint een spoedprocedure tegen Italië omdat het land de sanering van de Europese staalindustrie in gevaar brengt. Gisteren zei Commissaris Van Miert voor “chaos” in het EG-staalbeleid te vrezen als Brussel nog langer Rome toestaat het overheidsstaalbedrijf ILVA te subsidiëren. De Commissie heeft berekend dat Italië recent ongeveer 4 miljard ecu aan ILVA ter beschikking heeft gesteld via een overheidsholding.

Volgens Van Miert wachten de staalindustrieën in de andere Europese landen af hoe de Commissie de kwestie met ILVA afhandelt alvorens aan de sanering mee te doen. De Commissie heeft nu voor het eerst gebruik gemaakt van een dwangbevel om een lidstaat in gebreke te stellen. In het arrest Boussac uit 1991 heeft het EG-Hof in Luxemburg die mogelijkheid geopend. De Italiaanse overheid moet binnen vijftien dagen alle staatshulp melden en zich verweren tegen de aanklacht van de Commissie. Tevens heeft de Commissie een onderzoek tegen Italië verlengd dat sinds begin juli liep. Dat werd ingesteld omdat Italië begin maart 365 miljoen in ILVA investeerde. De bijeenkomst van EG-ministers van industrie voor 26 juli is wegens dit conflict afgelast.

Van Miert vertelde gisteren in Brussel hoe de Italiaanse overheid de Commissie heeft tegenwerkt. Rome heeft geen serieuze plannen ingediend om aan het terugbrengen van de overcapaciteit in de Europese staalindustrie mee te werken. Ook ontkende Italië, volgens Van Miert, dat het überhaupt overheidssubsidies heeft verstrekt aan ILVA. Andere lidstaten als Duitsland en Spanje waren evenmin enthousiast om mee te doen, maar daarmee kon wel onderhandeld worden.

Het Italiaanse staalbedrijf verliest maandelijks 84 miljoen ecu en kon alleen voortbestaan dankzij grootschalige hulp van de overheid, aldus Van Miert. De Italiaanse staat, de enige aandeelhouder, dekt alle verliezen van ILVA af via de holdingmaatschappij IRI; volgens het Italiaanse burgerlijk recht is er dan geen sprake van directe overheidssubsidies.

Het saneringsplan dat Rome de Commissie in april voorstelde voorziet alleen in een kwijtschelding van het merendeel van de schuld en bevat geen reductie van de capaciteit.