"Geredde' Letterenstudies UvA toch niet echt opgelucht

AMSTERDAM, 8 JULI. "Keep hope alive', maant een blozende Bill Clinton de bezoekers van het P.C. Hoofthuis, het hoofdgebouw van de Amsterdamse faculteit der letteren aan de Spuistraat. Het gelaat van de Amerikaanse president siert een pamflet van de studierichting Amerikanistiek, die met opheffing werd bedreigd maar gisteren alsnog is gespaard.

Op een steenworp afstand, in het bestuursgebouw van de faculteit, hebben studenten Vertaalwetenschap in een hoekje een opgerold spandoek achtergelaten. Hun studierichting overleefde de beraadslagingen in de faculteitsraad niet: Vertaalwetenschap moet verdwijnen.

Bij Letteren werd gisteren de balans opgemaakt van twee tumultueuze maanden onderhandelen en vergaderen over de toekomst van de faculteit, geconfronteerd met een krimpend financieel perspectief en dalende studentenaantallen.

De faculteitsraad ging akkoord met vijf miljoen gulden bezuinigingen, de mogelijkheid van gedwongen ontslagen en het schrappen van Vertaalwetenschap, maar maakte verder alle door het bestuur voorgestelde opheffingen van studierichtingen ongedaan: "studententrekkers' Amerikanistiek, Alfa-informatica, Nieuw-Grieks en Fonetiek mogen blijven. Voor Fins blijft eveneens een kleine voorziening behouden. Roemeens, Middeleeuws Latijn, Pools, Servo-Kroatisch en Tsjechisch worden "gedegradeerd' van hoofdvak tot bijvakken.

“We moeten de tering naar de nering zetten”, zegt prof.dr. F. H. van Eemeren, decaan en mede-opsteller van de bezuinigingsvoorstellen van het bestuur. “Ik ben blij dat de faculteitsraad zich dat heeft gerealiseerd.” Het behoud van de vier bedreigde studierichtingen is voor het bestuur dus allerminst een nederlaag, zegt Van Eemeren. Ook het bestuur had, toen de raad eenmaal aan het plan was gaan "knabbelen', een alternatief gepresenteerd. Daarin werden Amerikanistiek, Fonetiek en Nieuw-Grieks behouden. “Dat gaat om zulke kleine aantallen, dat tast het plan niet aan”, aldus Van Eemeren.

Waarom had het bestuur dan in eerste instantie voorgesteld deze studierichtingen op te heffen? “We wilden een aantal structurele maatregelen nemen en de faculteitsraad duidelijk maken dat het menens is. Dat is gelukt en de raad heeft zich heel constructief en moedig opgesteld. Ik vind het ook dapper dat de aio's zijn ontzien, met het oog op de toekomst.”

Kwaliteit speelde bij de keuze tussen studierichtingen geen rol, wèl de behoefte aan een "aangescherpt Europees profiel' van de faculteit en de noodzaak te bezuinigen. Nog steeds moeten ongeveer zestig arbeidsplaatsen verdwijnen bij de faculteit, die 270 plaatsen telt voor universitair docenten, 50 voor hoogleraren en 60 voor universitair hoofddocenten.

Van opluchting is dan ook weinig te merken op de faculteit. Dr. R. Kroes, hoogleraar Amerikanistiek: “Wij zijn als aparte studie gered, maar ik heb toch grote zorgen over de toekomst. We mogen dan wel blijven bestaan maar we moeten het wel voortaan met twee arbeidsplaatsen doen in plaats van drie.”

En de enige studierichting die wèl verdwijnt? “Ik ben zo boos dat ik in de hoogste boom ga klimmen”, zegt prof.dr. K. van Leuven-Zwart van Vertaalwetenschap. “De argumenten om ons op te heffen zijn volstrekt ondeugdelijk.” Volgens Van Leuven-Zwart past Vertaalwetenschap - als hoofdvak uniek in Nederland - uitstekend in het "Europese profiel' van de faculteit (,Het gaat nota bene om vertalen uit Frans, Duits en Engels”). Ze zal protest aantekenen bij de universiteitsraad - die zich nog over het plan moet buigen en waar ook Kroes zijn bezorgdheid over de toekomst zal uitspreken - en overweegt juridische stappen.

Ook de "winnaars' hebben Vertaalwetenschap nog niet opgegeven. Dr. H. Zeevat van Alfa-informatica: “Wij gaan zeker door met pogingen die opheffing ongedaan te maken. Het is hoog tijd dat we in de faculteit beter gaan nadenken over hoe het verder moet.”