G-7: Serviërs en Kroaten riskeren een isolement

TOKIO, 8 JULI. De Serviërs en de Kroaten zullen door de internationale gemeenschap worden gesoleerd als ze de Bosnische moslims een regeling opdringen; elke regeling wordt pas geaccepteerd als alle drie partijen in Bosnië ermee instemmen. Dat staat in de vandaag uitgegeven politieke slotverklaring van de wereldtop van de G-7 in Tokio.

“Streven naar een veiliger en humane wereld”, zo heet de politieke slotverklaring van de zeven rijke industrielanden, wier leiders dezer dagen bijeen zijn in Tokio. “Wij bevestigen opnieuw onze verbintenis tot de universele principes van vrijheid, democratie, mensenrechten en de heerschappij van de wet”, zo begint de verklaring, die drie kwartier later kwam dan was aangekondigd, omdat de Fransen lang bleven aandringen op krachtiger termen ten aanzien van de oorlog in Zuidoost-Europa. Tot de G-7 behoren de leiders van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada en Japan, dat gastheer is. Ook de EG is op de G-7 vertegenwoordigd.

De Verenigde Naties moeten volgens de zeven verder worden versterkt, in het bijzonder op het punt van preventieve diplomatie, en zichzelf aanpassen aan de zich wijzigende internationale omstandigheden. Maar een permanente zetel in de Veiligheidsraad voor Japan en Duitsland wordt niet genoemd.

De vastbesloten hervormingspogingen van Rusland worden krachtig gesteund. Rusland wordt opgeroepen zijn diplomatie “op basis van het principe van wet en recht te bevorderen” en door te gaan een constructieve en verantwoordelijke rol in de internationale gemeenschap te spelen. De Noordelijke Eilanden (door Rusland steevast tot zijn Koerilen gerekend) die Japan terug wil hebben, worden niet genoemd.

Steun wordt betuigd aan het hervormingsproces in de Oekrane; bovendien wordt de hoop uitgesproken dat de recente ontmoeting tussen de Russische president, Jeltsin, en de Oekraënse president, Kravtsjoek, “een basis zal leggen” voor verbetering van de relatie tussen beide landen. De Oekrane wordt opgeroepen het Start 1-verdrag te ondertekenen, Noord-Korea zou onmiddellijk zijn besluit zich terug te trekken uit het Non-proliferatieverdrag moeten intrekken en de Oekrane en Kazachstan wordt gevraagd toe te treden tot dit verdrag “als staten zonder nucleaire wapens”. Het verdrag, dat in 1995 afloopt, zal “oneindig” worden verlengd. Dat is volgens waarnemers een diplomatieke nederlaag voor Japan, dat geen ongedefinieerde verlenging wilde met het oog op Noord-Korea.

Wat betreft het voormalige Joegoslavië bevestigen de zeven opnieuw hun verbintenis tot de territoriale integriteit van Bosnië-Herzogovina en tot een in onderhandelingen tot stand te brengen regeling. “Wij kunnen niet instemmen met een oplossing gedicteerd door de Serviërs en de Kroaten ten koste van de Bosnische moslims. Wij zullen geen enkele territoriale oplossing aanvaarden tenzij die de instemming heeft van de drie partijen. Als de Serviërs en de Kroaten blijven doorgaan met het aan stukken scheuren van Bosnië door gewelddadige grenswijzigingen en etnische schoonmaak, zullen zij zich buiten de internationale gemeenschap plaatsen en hoeven ze niet te rekenen op economische hulp, en zeker niet op hulp bij de wederopbouw.” De sancties blijven gehandhaafd tenzij de oorlogspartijen de VN-resoluties opvolgen. “Krachtiger maatregelen zijn niet uitgesloten.” De humanitaire hulp aan Bosnië moet worden vergroot. “Diep bezorgd” over de toestand in Kosovo, roepen de zeven Servië op zijn besluit in te trekken om waarnemers van de CVSE uit Kosovo en elders in Servië weg te sturen, en in te stemmen met meer waarnemers ter plaatse.

De geslaagde verkiezingen in Cambodja worden verwelkomd, evenals de aankondiging van een voorlopige nationale regering en een nieuwe regering op basis van een nieuwe grondwet.

Wat betreft het Midden-Oosten herhalen de zeven dat de Arabische boycot moet eindigen. Israel wordt opgeroepen zijn verplichtingen na te komen in de bezette gebieden.

Herstel van het wettige gezag in Hati wordt gesteund. Op Irak en Libië zal verder druk worden uitgeoefend om de relevante resoluties van de VN uit te voeren. De Iraanse regering wordt opgeroepen constructief mee te doen aan internationale pogingen tot vrede en stabiliteit en op te houden met handelingen die hiermee in strijd zijn. De recente vooruitgang naar niet-raciale democratie in Zuid-Afrika heten de zeven welkom.