Franse splijtstof niet meer naar India

NEW DELHI, 8 JULI. Frankrijk heeft zijn leveranties van nucleaire brandstof aan India gestaakt in afwachting van een inspectie door het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA).

India is echter niet bereid het IAEA toe te laten tot al zijn nucleaire installaties. Overeenkomstig een contract, dat tot oktober van dit jaar loopt, heeft Frankrijk nucleaire brandstof geleverd voor de kerncentrale van Tarapur, India's oudste kerncentrale in de buurt van Bombay. India, dat geen partij is bij het Non-Proliferatieverdrag (NPV) tegen de verspreiding van kernwapens, heeft tot nu toe steeds geweigerd om al zijn installaties door het IAEA te laten onderzoeken. Wel heeft de regering inspecteurs toegelaten bij de centrale in Tarapur. NPV-leden zijn verplicht al hun nucleaire installaties van tijd tot tijd door het IAEA te laten inspecteren. De centrale in Tarapur kan voorlopig nog wel enige tijd vooruit omdat er een aanzienlijke reserve aan brandstof is aangelegd. (Reuter)