Foto: ROTTERDAM - Twee zusters, behorend tot de ...

Foto: ROTTERDAM - Twee zusters, behorend tot de Augustinessen van St. Monica uit Hilversum probeerden het bisdom Rotterdam liftend te verlaten. De uitgespaarde reiskosten bestemmen de zusters, die al een uur langs de kant van de weg stonden, voor de armenzorg. (Foto NRC Handelsblad / Vincent Mentzel)