Exposities Frans Halsmuseum gaan niet door

ROTTERDAM, 8 JULI. Wegens gebrek aan sponsorgelden heeft het Frans Halsmuseum in Haarlem twee grote tentoonstellingen moeten annuleren. Het gaat om "Het kabinet van de tsaar' met 18de- en 19de-eeuwse bruiklenen uit de Hermitage in Leningrad en het museum van Kiev, die eind dit jaar gehouden zou worden, en om een expositie over wezenzorg in heden en verleden, die vorig jaar al op het programma stond. Een groot overzicht over tulpomanie, die in het Frans Halsmuseum in 1994, het jaar van de tulp, georganiseerd zou worden, dreigt door tegenvallende sponsorinkomsten eveneens niet door te gaan.

De Stichting Integratie Cultuur, die meer evenementen met betrekking tot het GOS heeft georganiseerd, is er niet in geslaagd de zes ton die voor "Het kabinet van de tsaar' nodig was in te zamelen. De andere tentoonstelling is al vier jaar voorbereid door een externe werkgroep en het museum.

Sinds twee jaar worden middelgrote musea, die voor speciale tentoonstellingen afhankelijk zijn van financiële steun van het bedrijfsleven, geconfronteerd met de gevolgen van de recessie. Het Frans Halsmuseum heeft een jaarlijks tentoonstellingsbudget van 120.000 gulden, voldoende voor één middelgrote tentoonstelling. Voor meer museumactiviteiten is men afhankelijk van sponsors. “Een tentoonstelling die vijf ton moet kosten, kan ik niet voor 50.000 gulden maken. Ik breng geen uitgeklede produkten, daarom moet ik leren met annuleringen te leven,” aldus directeur D. Snoep van het Frans Halsmuseum.