Eenderde deel van ontslagen Daf-personeel vindt baan

PAG. 10 KLOPPEND DAF-HART EINHOVEN, 8 JULI. Veertig procent van de 1.420 ontslagen DAF-werknemers die stonden ingeschreven bij het lokale arbeidsbureau hebben ruim vier maanden na hun ontslag ander werk gevonden. “Dat is gezien de eenzijdigheid van de bedrijfstak waar ze uit komen en de economische recessie heel behoorlijk”, aldus directeur J. Bekema van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in Eindhoven.

Het resultaat is des te opmerkelijker omdat DAF ligt in een gebied waar gezien de aard van de bedrijvigheid (automobiel- en elektro-technische industrie) op dit moment de grootste economische klappen vallen. Berekend is dat zonder extra maatregelen daardoor de werkloosheid in 1996 kan oplopen tot 15 procent. Veel van de oud-DAF-medewerkers zijn terechtgekomen bij kleine bedrijfjes in de regio.

De 1.420 mensen maken deel uit van de groep van ruim 2.000 DAF-werknemers die op 27 februari werden ontslagen zonder dat er een sociaal plan was. Ze wendden zich tot het speciale DAF-bemiddelingsbureau van het RBA in Eindhoven. De 300 ontslagen Belgen vallen onder het arbeidsbureau in Hasselt.

Voor 850 bij het Eindhovense RBA ingeschreven werknemers wordt nog naar nieuw werk gezocht. Deze groep bestaat uit mensen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar, die een vrij eenzijdige technische of niet-technische DAF-loopbaan hebben en daardoor moeilijker aan ander werk komen.

Bekema rekent ze daarom tot de categorie "weerbarstigen'. “Deze mensen moeten als het ware ont-DAFt worden, dat wil zeggen dat ze geschikt moeten worden gemaakt voor een veelzijdiger baan in een andere tak van bedrijvigheid. Verder zullen ze mobieler moeten worden en aanvaarden dat ze in de nieuwe baan waarschijnlijk minder geld verdienen.