DOCTORAALSCRIPTIE

Nauwelijks is er weer eens een lid van het Koninklijk Huis bij ons in Leiden afgestudeerd, of men begint van die stukjes te schrijven.

Ditmaal over de openbaarheid van de doctoraalscriptie van de Kroonprins. In het stukje van Max Pam (Achterpagina, NRC Handelsblad, 2 juli) werd vagelijk gesuggereerd dat er met het niet-openbaarmaken van deze doctoraalscriptie iets verkeerds zou zijn gebeurd. Het is echter niet ongewoon dat studenten een embargo op hun scriptie leggen; daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien heeft deze student eenvoudig geen zin om hem in de openbaarheid te brengen. Wie weet. Met de beoordeling van de scriptie door mijn collega's en de verlening van de academische graad kan het niet te maken hebben. Want weest gerust, lezer! Academische titels zijn bij ons niet erfelijk. De Leidse universiteit is te oud om veil te zijn.