De Drie Electronics nog net positief

Het industriële-elektronicabedrijf De Drie Electronics heeft in de eerste helft van dit jaar nauwelijks winst geboekt: 16.853 gulden.

Dit schamele resultaat staat in schril contrast met de uitkomst over de eerste zes maanden van vorig jaar toen 1,16 miljoen gulden werd verdiend. De omzet is in de verslagperiode met ruim 30 procent gedaald tot 9,5 miljoen gulden.

Het slechte resultaat was in februari al in het vooruitzicht gesteld.

De directie handhaaft de verwachting dat over het gehele boekjaar quite zal worden gespeeld. Het boekjaar van De Drie Electronics loopt van 1 december tot en met 30 november.