d'Ancona vraagt tenten aan Defensie voor de opvang van asielzoekers

DEN HAAG, 8 JULI. Minister d'Ancona (WVC) heeft het ministerie van defensie tenten gevraagd om de circa tachtig asielzoekers die elke dag naar Nederland vluchten te kunnen opvangen. Minister Ter Beek (defensie) heeft toegezegd vanaf zaterdag duizend vluchtelingen een plaats te bieden gedurende twee weken. Defensie beziet nog waar de asielzoekers worden opgevangen, in tentenkampen of in kazernes.

De asielzoekerscentra zijn zo vol dat ze weigeren nieuwe asielzoekers op te nemen. “De doorstroming in de verschillende opvangcentra is al langer een probleem, maar de nood is nog nooit zo hoog geweest als nu”, meent een woordvoerder van de Centrale Opvang Asielzoekers. “Door het nieuwe toelatingsmodel dat op 1 januari 1992 is ingegaan, zijn de asielprocedures verkort. Het aantal vluchtelingen dat asiel heeft gekregen is gestegen, maar die vluchtelingen stromen niet door naar de reguliere woningmarkt, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De woningmarkt kan die aantallen niet verwerken”.

Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een absurde situatie. “We zijn razend dat het zover heeft moeten komen, want het was al een hele tijd duidelijk dat de opvangcapaciteit aan haar maximum zat. Door het probleem van de slechte doorstroming komen er nu mensen op straat te staan.” Vluchtelingenwerk gaat op korte termijn akkoord met de tentenkampen, maar wil wel dat de tenten op de terreinen van de opvangcentra komen te staan, zodat de asielaanvragen van de vluchtelingen normaal kunnen worden behandeld.

Vluchtelingenwerk wijst op twee tijdelijke opvangcentra die zijn ingericht, maar die nog leeg staan. “Die zijn bedoeld voor ontheemde Joegoslaven, maar daar kunnen toch ook asielzoekers in?” Het ministerie van WVC deelt desgevraagd mee dat één van die twee tijdelijke opvangcentra inmiddels bestemd is voor asielzoekers. “Het probleem is dat er een bestuursovereenkomst is gesloten met de gemeente, voor "ontheemden'. De gemeenteraad moet akkoord gaan met de wijziging van die overeenkomst. Dat is in het Groningse Musselkanaal gelukt, maar in Azelo bij Almelo nog niet. Er is nu overleg met die gemeente.”

Een woordvoerder van WVC zegt dat de verantwoordelijkheid voor het opvangen niet alleen bij het rijksoverheid ligt, maar ook bij de gemeente. Daarmee doelt ze niet alleen op het wijzigen van de bestemming van opvangcentra, maar ook op de woningmarkt. “Er is een akkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er binnen een jaar woningen moeten komen voor 30.000 verblijfsgerechtigden”.

WVC zegt dat er eigenlijk helemaal geen capaciteitsprobleem is, omdat normaal gesproken er op korte termijn onderdak kan worden gezocht voor asielzoekers in hotels, pensions en kampeerboerderijen. “Dat hebben we nu natuurlijk ook weer geprobeerd, maar het is nu hoogseizoen en er is geen accommodatie voorhanden.”