Clinton lonkt in Tokio naar publiciteit

TOKIO, 8 JULI. De Amerikaanse president, Bill Clinton, is de blikvanger van de wereldtop in Tokio dezer dagen. De Japanse en Amerikaanse media volgen hem in groten getale, waarbij de Japanners door hun numerieke overwicht de hoofdmacht vormen.

De jonge president heeft een uitgekiend programma, dat garant staat voor veel publiciteit. Zo is het de Japanse media niet ontgaan dat op een receptie op de Amerikaanse ambassade in Tokio de president erg hartelijk de hand schudde van Tsutomu Hata, oud-minister van financiën en leider van de groep zeer invloedrijke LDP's die vorige maand het Japanse kabinet ten val bracht en zich vervolgens afscheidde van de regeringspartij. Ook de leider van de socialisten was op de receptie aanwezig, en de gastenlijst was opgesteld onder directe leiding van Washington. De secretaris-generaal van de LDP was er ook, maar dat was geen bijzonderheid, die is er altijd bij.

De Japanse bevolking wantrouwt, volgens een enquête afgelopen maandag, de Amerikaanse president massaal (70 procent) door de maandenlange, uitgebreide berichtgeving in Japan over Amerika dat Japan de wacht aanzegt, Amerika dat van Japan open markten eist, Amerika dat Japan de schuld geeft van zijn eigen economische verwaarlozing, Amerika dat nooit ophoudt de grote broer te spelen, ook al is Japanse bevolking weliswaar de helft kleiner dan de Amerikaanse, maar in economisch opzicht al 60 procent zo sterk (in termen van het bruto nationale produkt).

Clinton heeft krachtig suggesties in de Japanse media tegengesproken dat hij zich mengt in de Japanse verkiezingscampagne die zondag is losgebarsten. De Verenigde Staten kunnen geen partij kiezen in deze, zei hij, “het is onmogelijk met enige zekerheid te weten” wie straks het meest tegemoet komt aan onze wensen, die ook de wensen van de Japanse consumenten zouden moeten zijn.