Bewindsman wist van veel hogere premie

DEN HAAG, 8 JULI. In de onderhandelingen tussen staatssecretaris Wallage (sociale zaken) en de verzekeraars over de WAO voor chronisch zieken is gesproken over een veel hogere verzekeringspremie voor deze groep.

Dit heeft de staatssecretaris vanochtend bevestigd nadat het Verbond van Verzekeraars dit eerder had verklaard. Wallage vindt echter niet dat hem het achterhouden van informatie aan de Eerste Kamer kan worden verweten. De Eerste Kamer ging dinsdag met de WAO-voorstellen van het kabinet akkoord in de veronderstelling dat de premie voor chronisch zieke werknemers maximaal 2,5 maal hoger zou worden dan voor andere werknemers. Maar bij wijze van “technisch voorbeeld” hadden verzekeraars eerder met Wallage gesproken over een premie die bij een risico-analyse voor chronisch zieken drie- tot viermaal zo hoog uitpakt als voor andere werknemers. Het ging daarbij om het vaststellen van een grens wanneer een verzekerde wel of niet in aanmerking komt voor een dekking via het onderling waarborgfonds dat de verzekeraars zullen oprichten.

Onder Eerste-Kamerleden is veel commotie ontstaan over een aankondiging dinsdagavond van het Verbond van Verzekeraars dat zij hun leden mogelijk zouden adviseren die grens te stellen op viermaal de normale premie. Waarschijnlijk was de senaat niet met het wetsvoorstel akkoord gegaan, als zij van dit advies had geweten.

In een reactie op die commotie laat Wallage weten dat hem niet meer dan een “technische excercitie” was voorgespiegeld. Het was hem niet bekend aan welke premiehoogte de verzekeraars precies dachten toen hij dinsdag de Eerste Kamer liet weten met een wettelijke regeling voor de chronisch zieken te zullen komen. Bovendien vond en vindt de staatssecretaris dat het vaststellen van de premies een zaak van de verzekeraars en hun cliënten is. Wel zal hij deze kwestie in nog komend overleg met het verbond ter sprake brengen.

De Eerste-Kamerleden Van der Meulen (CDA) en Van de Zandschulp (PvdA) rekenen zichzelf aan dat zij op dit punt geen nadere vragen hebben gesteld in het debat. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat het inderdaad nog geen definitief advies over de premiehoogte heeft vastgesteld en dat ook nog niet kan doen, omdat de meeste financiële gegevens die daarvoor nodig zijn nog ontbreken. Volgens het verbond is het heel goed mogelijk dat de premies veel lager worden dan viermaal de normale: “Het zullen maatschappelijk verantwoorde premies worden.”