"Anne Frankboom'

AMSTERDAM, 8 JULI. Het reddingsplan voor de "Anne Frankboom' gaat door. De 150 jaar oude kastanje dreigde te bezwijken door olievervuiling en een houtrot veroorzakende schimmel.

Voor het behoud van de boom is 365.000 gulden uitgetrokken. De kastanje - die dertig meter hoog is - wordt door Anne Frank in haar dagboek beschreven.