Werkgevers blokkeren akkoord over deeltijd

PAG. 15 VERDEELDHEID DEN HAAG, 7 JULI. Werkgevers en werknemers zijn het oneens over de wijze waarop deeltijdarbeid in Nederland moet worden bevorderd. De werkgevers willen niet dat deeltijdarbeiders op één lijn worden geplaatst met werknemers die een volledige baan hebben. Dit bleek vanmorgen tijdens overleg in Den Haag.

Dit is gericht op een gezamenlijke aanbeveling van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aan hun onderhandelaars over arbeidsvoorwaarden.

Aan het begin van de middag duurden de onderhandelingen nog voort. Werkgevers verzetten zich tegen een aanbeveling die CAO-onderhandelaars aanraadt de arbeidsvoorwaarden van deeltijdwerkers (naar rato van hun arbeidsduur) gelijk te trekken met die van voltijdwerkers. Ze vrezen dat navolging van zo'n aanbeveling onder andere in de horeca leidt tot een aanzienlijke verhoging van de loonkosten waardoor de toch al onder druk staande winstgevendheid verder verslechtert.

Minister De Vries (sociale zaken) heeft de sociale partners vorig jaar advies gevraagd over bevordering van deeltijdarbeid. Bij een verdeeld advies heeft hij meer armslag voor eventuele eigen maatregelen.

Het overleg gaat ook over aanbevelingen aan CAO-partijen om de arbeidsparticipatie onder ouderen te bevorderen, onder andere door een herbezinning op de bestaande regelingen voor vervroegd uittreden (VUT). Hierover zijn de centrale organisaties het in grote lijnen wel eens, maar de vakbeweging voelt er niet voor dit akkoord te tekenen zonder dat overeenstemming over deeltijdarbeid is bereikt.

Het CBS maakte vanmorgen bekend dat het aantal mensen met een VUT-uitkering nog steeds stijgt. Vorig jaar kwamen er 7.000 Vutters bij, waardoor het totaal toenam tot 146.000. Eind 1987 waren er 94.000 Vutters.

“De Duitse eenwording is in heel veel opzichten een hereniging geworden van gemiste kansen”, vindt sportredacteur Jürgen Holz. “Waarom heeft het verenigd Duitsland niet geprofiteerd van het sociale erfgoed dat de DDR toch ook te bieden had.” En prof. dr. Kirchgässner: “Waarom zitten we nu opgescheept met het Westduitse concept van een sportsysteem, dat nooit erg effectief is geweest.” Karl-Heinz Tischer, 32 jaar zwemtrainer, inmiddels vervroegd met pensioen, vindt de westerse aanpak een misdaad tegen de sporters. “Bij ons was sport een wetenschap. Ze hebben er een loterij van gemaakt.”