Studierichtingen bij Letteren UvA gespaard

AMSTERDAM, 7 JULI. De studierichtingen Amerikanistiek, Fonetische Wetenschappen, Alfa-informatica en Nieuwgrieks aan de Universiteit van Amsterdam worden niet opgeheven. Vertaalwetenschap moet wel verdwijnen.

Dat heeft de raad van de faculteit der Letteren vanochtend besloten op voorstel van de studentenfractie, na langdurig beraad over een "herstructurering' van de faculteit. Letteren kampt met teruglopende studentenaantallen.

Het faculteitsbestuur had in eerste instantie voorgesteld zowel Amerikanistiek, Fonetiek, Nieuwgrieks als Vertaalwetenschap op te heffen en andere studierichtingen in te krimpen. Bij die keuze speelde volgens het bestuur kwaliteit geen rol, maar wel de wens te komen tot een "aangescherpt Europees profiel' van de faculteit.

De raadsleden stelden, na felle kritiek op het bestuursvoorstel, vijf alternatieve "pakketten' samen, waarin wisselende combinaties van studierichtingen werden ontzien. Het bestuur kwam eveneens met een aangepast voorstel. Ook daarin werden Amerikanistiek, Fonetiek en Nieuwgrieks gespaard, maar niet Alfa-informatica en Vertaalwetenschap.

Veertien van de 23 raadsleden gaven vanochtend, na stemrondes waarin telkens een pakket afviel, de voorkeur aan het alternatief van de studentenfractie. Volgens de studenten, met acht leden vertegenwoordigd in de raad, genieten juist de bedreigde studierichtingen veel belangstelling van studenten. In hun voorstel blijft ook een voorziening behouden voor Fins.

Om de studierichtingen te redden, heeft de raad acht arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel geschrapt. Ook is de post overige lasten verlaagd en wordt de omvang van de vakgroep Boek- en bibliotheekwetenschap beperkt.