Schietbanen bij politie voldoen niet aan eisen

kol1 DEN HAAG, 7 JULI. De schietbanen voor politiemensen op de Nederlandse schietopleiding zijn verouderd of voldoen niet aan de eisen. Tevens is het dienstwapen voor een aantal politiemensen onhandelbaar. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van een projectgroep van het ministerie van binnenlandse zaken.

Slechts 20 procent van de schietbanen (23 van de 101) voldoet aan de eisen. Tweeënveerig politie-schietbanen zijn direct afgekeurd, terwijl zesentwintig andere banen “in ernstige mate” afwijken van de officiële eisen. Het onderzoek vond plaats na klachten van de politiebonden.

De schietbanen voldoen veelal niet aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de milieuwetten. Zo ontbreken luchtverversingsinstallaties en geluiddempende voorzieningen. Theorie en instructienormen zijn er niet, daarom moet er volgens de projectgroep een certificaat komen dat eisen stelt aan de kwaliteit van de schietvaardigheid. In de grote steden is de situatie overigens aanzienlijk beter dan in de provincie, concluderen de opstellers van het rapport.

Ook is gebleken dat een deel van de politie-functionarissen niet goed overweg kan met het dienstwapen, de Walter P5, omdat de hand te klein is om het vuurwapen te omvatten. “Het is onaanvaardbaar dat deze situatie voortduurt”, zegt een woordvoerder van de NPB. “Er moet worden voorkomen dat politie-mensen die het wapen niet goed kunnen hanteren een gevaar voor zichzelf, hun collega's of de omgeving vormen”.