Rotterdamse PvdA vóór herbenoeming van Peper

ROTTERDAM, 7 JULI. De fractie van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad zal burgemeester A. Peper steunen wanneer hij in aanmerking wil komen voor herbenoeming. Dat is de fractie maandag in een vergadering overeengekomen.

Fractieleider P. Aubert (PvdA) zegt dat de herbenoeming van Peper op de agenda stond “om de geruchtenstroom over gebrek aan steun in te dammen”. Aubert: “We wilden voor de vakantie duidelijkheid geven. De herbenoeming speelt weliswaar pas in februari, maar Peper moest de tijd hebben naar een andere betrekking om te zien wanneer er geen steun was.” Hoewel de benoeming formeel in handen is van Binnenlandse Zaken, moet een burgemeester verzekerd zijn van de steun van de gemeenteraad. De PvdA is met achttien zetels nu nog de grootste partij in de raad.

Sinds het debat over het aftreden van wethouder Henderson (sociale zaken) in maart, die een onderzoek naar bijstandsfraude in de wijk Beverwaard had verzwegen, was de verhouding tussen Peper en de fractie en het afdelingsbestuur van de PvdA gespannen. Peper liet daags voor het debat in NRC Handelsblad weten het zwijgen van de wethouder over de fraude te betreuren, terwijl men had afgesproken vooraf geen commentaar te geven op de positie van Henderson.

Enkele PvdA-raadsleden keerden zich vervolgens tegen herbenoeming van Peper. Het afdelingsbestuur van de PvdA noemde Pepers gedrag enkele weken later "onaangenaam en ongepast'. Peper achtte het van zijn kant "onbetamelijk' dat het afdelingsbestuur geen contact met hem had opgenomen en weigerde verder contact. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid), de voormalige wethouder van onderwijs in Rotterdam, heeft de afgelopen maanden achter de schermen bemiddeld. Peper heeft vanmorgen gezegd dat hij en het afdelingsbestuur nu weer “op weg naar speaking terms” zijn.

Naar verwachting zal de herbenoeming van Peper nu geen problemen opleveren. De fractievoorzitters van CDA en VVD in de raad zeggen de burgemeester te steunen. Peper zelf heeft laten weten genteresseerd te zijn in een derde termijn, al is het de vraag of hij die ook zal afmaken gezien de verwachte vorming van de stadsregio Rotterdam/Rijnmond en de opsplitsing van de gemeente Rotterdam.