"Regeling chronisch zieken niet goed'; Spijt in senaat over nieuwe WAO-wet

PAG. 3 REACTIES/ANALYSE; PAG. 11 HOOFDARTIKEL DEN HAAG, 7 JULI. Eerste-Kamerleden hebben er spijt van dat zij gisteren de wetsvoorstellen van het kabinet voor een nieuwe WAO hebben aangenomen. Een advies van het Verbond van Verzekeraars om chronisch zieke werknemers een premie in rekening te brengen die vier maal zo hoog is als normaal, is hun in het verkeerde keelgat geschoten.

“Voor mij hoeft het zo niet meer”, aldus CDA-senator Van der Meulen vanmiddag. Hij vindt dat staatssecretaris Wallage nu “de morele plicht heeft” opnieuw met de verzekeraars om de tafel te gaan zitten. PvdA-senator Van de Zandschulp constateerde bedroefd: “Ik ben mijn machtsmiddel kwijt.”

De Eerste Kamer stemde gisteren in met de WAO-voorstellen van het kabinet na de toezegging van staatssecretaris Wallage (sociale zaken) dat er een wettelijke regeling komt die chronisch zieke werknemers tot 1 oktober de garantie biedt dat zij zich kunnen bijverzekeren via een onderling waarborgfonds dat de verzekeraars zullen oprichten.

Wallage zei vanmiddag desgevraagd de commotie die alsnog onder de Eerste-Kamerleden is ontstaan, wel te begrijpen maar niet te delen. “We praten nota bene over een groep mensen die vorige week nog geheel onverzekerbaar was.” Hij blijft bij het standpunt dat hij gisteren ook in het debat innam, dat het vaststellen van de premies een zaak van de verzekeraars is en niet van de overheid.

De staatssecretaris wees verder op de beperkte omvang van het probleem: particulier bijverzekeren tegen de verlaging van de WAO-uitkering is eigenlijk slechts nuttig voor werknemers die meer dan 50.000 gulden verdienen. De premie is voor deze groep voor 50 procent aftrekbaar van de belasting. “Het is dus niet zo zinvol om over nominale bedragen te praten.” Ook al blijft Wallage de komende weken in gesprek met de verzekeraars over de uitwerking van de regeling, op het verzoek van Van der Meulen zal hij niet ingaan.

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zei vanochtend dat de gisteren gepresenteerde norm van een viermaal zo hoge premie voor een chronisch zieke werknemer nog allerminst vast staat. “Het is maar een voorlopige gedachte, een advies aan onze leden. Ik kan me voorstellen dat we lager uitkomen, zij het in elk geval niet lager dan 2,5 maal zoveel.” “En dat”, zei senator Van der Meulen, “vond ik eigenlijk al te veel.”

De twee leden van de Eerste Kamer, die traditioneel tot taak heeft te waken tegen de “waan van de dag”, betwijfelen of hun fracties voor de WAO-voorstellen hadden gestemd als ze van de premievoorstellen van de verzekeraars op de hoogte zouden zijn geweest. De PvdA-senator Van de Zandschulp beraadt zich nog op de vraag welke politieke actie hij nog kan ondernemen.