Recente ontwikkelingen in de chirurgie van ...

Recente ontwikkelingen in de chirurgie van aangeboren hartafwijkingen hebben er toe geleid dat "the Survival of the Fittest' van Charles Darwin in een ander daglicht moet worden gezien.

J.W.C. Gratama, Rijksuniversiteit Groningen

Het voornemen de bijstandsuitkeringen van 18- tot 21-jarigen te schrappen kan wellicht gezien worden als een verkapte regeling tot geboortebeperking.

M. Gerretsen, Vrije Universiteit te Amsterdam